המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אנשי דת ואינטלקטואלים מוסלמים מזהירים מפני שיתוף פעולה עם "התוקפנות האמריקנית"
26/11/2002

 

אנשי דת ואינטלקטואלים מוסלמים מזהירים מפני שיתוף פעולה עם "התוקפנות האמריקנית"

 

בגילוי דעת שהתפרסם ביומון הלונדוני בשפה הערבית, "אל-קדס אל-ערבי"[1], הזהירו חכמי דת ואינטלקטואלים מוסלמים, בעיקר מסעודיה אך גם ממדינות ערביות נוספות, מפני שיתוף פעולה עם "התוקפנות האמריקנית", השוו בינה לבין מסעות הצלבנים והדגישו כי "לעמים המוסלמים יש זכות לג'יהאד נגד אויביהם". להלן עיקרי הדברים:

 

"לאחר אירועי האחד עשר בספטמבר הפכו [דת] ועולם האסלאם מטרה לממשל האמריקני ולכוחות הציוניים. קובעי האסטרטגיה שלהם החלו לנהל תעמולה לטובת סוגים שונים של אימפריאליזם חדש והגמוניה על כמה מדינות אסלאמיות, ומסייעים להם בכך התקשורת המודרכת והחוקים החדשים, שמחוקקים שלטונות ארה"ב על מנת לאפשר להם שימוש בכוח, גיוס צבאות, חרם כלכלי ופוליטי והכתמת מי שהם רוצים [בתואר] טרוריסט או תומך טרור, וזאת כראות עיניהם.

 

מה שקורה באפגניסטאן ובפלסטין, הצבת עיראק וסודאן כמטרה [למתקפה אמריקנית], הרמיזה על [אפשרות] שכמה מהמדינות השכנות [להן] יחולקו והאיום עליהן הוא רק חלק מסודות האסטרטגיה האמריקנית וכוונותיה כלפי המדינות האסלאמיות שנחשפו [עד כה]. ההתקפה האגרסיבית שמנהלת התקשורת האמריקנית בימים אלה כשמאחריה הכוחות הציוניים והנוצריים הימניים קיצוניים כנגד האסלאם ונביאו מחמד, אינה אלא שלב במתקפה מרושעת זו המונהגת על ידי  הממשל האמריקני בתמיכת עוזריו.

 

בשעה שאנו כותבים את הדברים אנו חיים את הפרק החדש של מדיניות הממשל האמריקני [באזור] הכולל מאמץ להרוס את עיראק ואיום על בטחון האזור כולו תוך שימוש בכל אמתלה אפשרית וניסיון לכפות על האו"ם להעביר את ההחלטות שבהן הוא חפץ אשר יאפשרו לו לתקוף את עיראק, לכבוש אותה, לנהל את ענייניה ולנצל את משאביה וזאת כצעד ראשון בסדרה של [מעשים] דומים. ולמרות שאנו מכירים את טיבו של המשטר העיראקי ופשעיו כלפי עמו וכלפי עמי האזור, אין בכך כדי להתיר לארה"ב את מתקפתה העושקת נגד עיראק.

 

התעקשותו של הממשל האמריקני להשתמש בכוח ולתקוף את מדינות האזור מחזירה לתודעה את מסעות הצלבנים ואת התקופה האימפריאליסטית, כאשר צבאות האימפריאליסטים התעללו בשחצנות באסיה ואפריקה, השפילו את עמיהן וניצלו עד תום את משאביהן. וכפי שתקופות אלה פתחו פתח לג'יהאד ולמאבק צודק והסתיימו בהנחלת תבוסה לכוחות הרשע הצלבניים התוקפניים והעריצים, כך גם כל סימן ראשון לתוקפנות נגד האומה [האסלאמית] או זלזול בה יפתח פתח לג'יהאד ולמאבק לגיטימי וצודק, שיסתיים, ברצות אללה, בהנחלת תבוסה לכוחות הרשע הצלבניים והציוניים הפולשים.

 

בין הגורמים המניעים את הממשל האמריקני לתקוף את עיראק ולזלזל בביטחון האזור הערבי [ניתן לציין את השאיפה] להרוס את זהותה של האומה המוסלמית, להפיץ את התרבות האמריקנית באזור ולשלוט במשאביו, דוגמת הנפט, להסתיר את כישלון הממשל להשיג את המטרות עליהן הכריז באפגניסטאן, להעסיק את האזור במתיחויות ובזעזועים נוספים ולעכב את התפתחותו, לשמור על ביטחון ישראל ולהבטיח את עליונותה על פני מדינות האזור ולחסל האינתיפאדה המבורכת, שהטרידה את ביטחון ישראל ופגעה בכלכלתה...

 

סכנת ההתערבות האמריקנית אינה מאיימת רק על עצמאות הרצון הפוליטי של מדינות האזור, אלא גם על עצם קיומן ודוחפת את האזור למצב של אנרכיה והתמוטטות, הסולל את הדרך להתערבות זרה נוספת ומחסל את שרידי אחדותה של האומה ואת יכולתה להיאבק. מטרת מדיניותו של הממשל האמריקני הקיצוני היא לפורר את אחדות האזור ולהרחיב את חילוקי הדעות בין העמים לשליטיהם. הדבר כולל לחץ על חלק מהממשלות לשנות את תוכניות הלימוד שלהן, סגירת בתי ספר דתיים, הידוק עניבת החנק סביב מוסדות הצדקה ואילוץ [הממשלות] לאמץ דוגמה חילונית העומדת בסתירה לערכי העמים [המוסלמים] ואשר תגרום להתנגשות בינם לבין ממשלותיהם. כדי להיזהר מסכנה זו אנו מפנים לממשלות האסלאמיות והערביות את התביעות הבאות...

 

אנו קוראים לכל ממשלות המדינות האסלאמיות והערביות לפעול בהתאם לשריעה האסלאמית, לדבוק בסמכותה ולהתלכד עם עמיהן ובכך להפיץ את רוח האמון ולבסס את השורא [מוסד ההתייעצות שבין השליט לבין נתיניו וראשי הציבור על פי המסורת  האסלאמית] ואת ההכרה בדעות אחרות העולות בקנה אחד עם המקובל על האומה ועם עקרונותיה. הדבר יעמיק את [תחושת] השייכות למדינה ויסתום את הפרצות והסדקים, שהרי האיום החיצוני האמריקני יכול להתממש רק באמצעות פרצות אלה או באמצעות האליטות המסתובבות בארה"ב ודבקות בתוכניתה ובדוגמתה.

הגיע הזמן שעמי האזור יהיו עדים למדיניות כנה של ממשלותיהם שיעדיפו את האינטרסים של האומה והמולדת על פני כל שיקול אחר. ביטחונן האמיתי של הממשלות לא יושג באמצעות המשך התערבותם של גורמים זרים והיגררות [למילוי] דרישותיהם, אלא באמצעות הישענות, קודם כל, על אללה ואחר כך על עמיהן...

 

אנו קוראים לממשלות המדינות האסלאמיות והערביות לסרב בכל הכוח להתערבות האמריקנית העושקת, תחת כל כיסוי שהוא, באמצעות עמדה מלוכדת ואחידה שלא תעניק לממשל האמריקני הזדמנות לשחק בניגודים ובסכסוכים [בין המוסלמים], שכן אין זה סוד שתקיפת עיראק תהיה פתח לתקיפת מדינות רבות בעולם האסלאמי, במיוחד המדינות השכנות [לעיראק], או להשלטת הגמוניה מסוג חדש, שתציב את המדינות תחת כיבוש כללי ותהרוס את האינטרסים שלהן ואת תוכניות הפיתוח שלהן בתחום התרבותי הצבאי והכלכלי...

 

אנו קוראים לממשלות להתעלות מעל לפירוד, לריחוק ולמחלוקת שהאויב שוקד לטעת בין הממשלות לעמיהן. על כולם לבנות את עצמם, להקים מוסדות, לגוון את מקורות ההכנסה, לגשר בין האינטרסים הכלכליים והחברתיים שלהם, לשים לב לצרכי הבניה והפיתוח ולבנות אנשים וחברות חזקות ומלוכדות.

 

אנו קוראים לממשלות להשתדל להקים קשרי שותפות רציניים עם כוחות אחרים זולת ארה"ב, על מנת שהאזור לא יהיה יותר תלוי בממשל האמריקני. יש הזדמנויות להעמקת הקשר הכלכלי והפוליטי עם מדינות מזרח אסיה וכמה ממדינות אירופה וזהו קשר שנועד להגדיל את יכולתנו להגשים את האינטרסים שלנו...

 

למרות הפסיביות והחולשה שהעמים [המוסלמים] סובלים מהם, הם נושאים בחלק מן האחריות למצבם כעת [ולסכנות] המקיפות אותם. למרות שבעת האחרונה התחלנו לחוש במידה מסוימת של התעוררות, הרי שניתן לצפות מהעמים להרבה יותר ובראש ובראשונה:

חזרה כנה לאללה, דבקות בחוקיו וחזרה בתשובה נאמנה מכל החטאים והעברות האישיים והקולקטיבים...

שכנוע פנימי בכך שאללה יעניק ניצחון לעבדיו המאמינים...

עמדה אחידה, זניחת המחלוקות, השלטת האינטרסים של האומה ושמירה על אחדות המדינה שבה נשמרים הדברים הקדושים ושורר בה ביטחון ומתקיימים בה טקסי הפולחן ומתגשמים האינטרסים של המוסלמים. הטוב טמון באחדות ובהסכמה והרעה טמונה בפירוד ובחילוקי הדעות... וידוע כי התפלגות האומה לסיעות ומפלגות יריבות מאפשרת לאויב לנצלן זו נגד זו.

 

מהנוער המוסלמי יש לצפות לרצינות בחיים, להשלטת האינטרסים העליונים של האומה, להתרחקות מאלימות ולשמירה על בטחון ארצם ואחדותם. האויב האורב מחכה להזדמנות או לסדק בשורות [המוסלמים] ואל לנו להעניק לו זאת. בה בעת שאנו מדגישים כי הנוער המוסלמי צריך להתרחק מאלימות, אנו מדגישים כי יש לעמים המוסלמים זכות לג'יהאד נגד אויביהם...

 

חכמי הדת, הדרשנים והמשכילים הם אלה אשר מכוונים את האומה בזמן משבר וחושפים בפניה את האמת הנסתרת. היעדרותם מן המאורעות פירושה היעדרות האמת אשר עמם והיעדרות השכל והחוכמה. חובתם, שניתן לצפות מהם [ליישמה] ב[תקופה של] פורענות זו:

לדבוק ללא כל היסוס בדברי אללה ובסנה של נביאו ולאחוז בדת בכוח.

להפיץ באומה את המתינות והסובלנות המבוססות על הבנה נכונה של בשורת האסלאם ולהבליט את עקרונות האומה ואת תחומי חילוקי הדעות והגיוון, על מנת שחלק מן האומה לא יעשה עוול לחלק אחר.

לקיים את חובתם החוקית לחזק את האומה ולהאיר את עיניה בעניינים דתיים ובעניין [השקרים] שנרקמים נגדה ולקיים את חובתם לייעץ ולהגן על בעיות המוסלמים.

למהר ולהפעיל את שיקול הדעת ההלכתי על מנת להציג פתרונות בהתאם לשריעה ביחס לחידושים ולאסונות הפוגעים באומה...

 

אנו מעודדים את האנשים הישרים, אוהבי האמת והצדק ושוחרי השלום בעולם כולו: ממשלות, מוסדות, איגודים מקצועיים, ארגוני זכויות אדם ואנשים פרטיים, להביע בכל דרך את מחאתם על מדיניות הממשל האמריקני המוביל את העולם לסכסוכים המאיימים על הביטחון והיציבות ולהפגין כי הם מתנגדים למדיניות זו השואפת להפיץ בעולם הרס. אנו מעודדים במיוחד את המוסדות והפרטים תומכי הצדק, שוחרי השלום ומתנגדי המלחמה בתוך ארה"ב, הניצבים נגד האלימות והטרור מצד הימין הקיצוני ותומכי הטרור הציוני בתוך הממשל האמריקני..."

 

החתומים על גילוי הדעת:

אבראהים עבד אל-כרים ע'ראיבה, פובליציסט, ירדן; אבראהים אל-סכראן, פובליציסט, סעודיה; ד"ר אבראהים אל-קעיד, יו"ר "אגודת הידע" [מג'מועת אל-מערפה], סעודיה; ד"ר אבראהים אבן חמאד אל-ריס, מרצה בחוג ללימודי האסלאם באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; השיח' אבראהים סעיד חמדאן, סגן מנהל [משרד] החינוך באל-באחה, סעודיה; ד"ר אבראהים אבן עבדאללה דויש, מרצה בחוג ללימודי האסלאם במכללה למורים, סעודיה;

 ד"ר אבראהים אבן עבדאללה אל-לאחם, מרצה מן המניין בחוג ללימודי ה'סונה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר אבראהים אבן מחמד אל-שהואן, מרצה ללימודי החקלאות באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; ד"ר אבראהים אבן מחמד אל-פאיז, מרצה מהמניין בפקולטה ללימודי ה'שריעה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר אבראהים עלי עלוי, מרצה להנדסת מטוסים באוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה; אבו אל-עלא מאצ'י, נציג המיסדים של מפלגת אל-וסט, מצרים; ד"ר אחמד אל-ריסוני, יו"ר תנועת 'הצדק והתיקון', מרוקו;

השיח' אחמד אבן עבד אל-רחמן אל-רשיד, חבר בועדה לחינוך בפקולטה ללימודי ה'שריעה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; אחמד אבן עבד אל-רחמן אל-קפארי, מנהל מחלקה במכללה למדעים, סעודיה; ד"ר אחמד עלי אל-אמאם, יו"ר המכון להלכה אסלאמית, סודאן; ד"ר אסמאעיל אבראהים סג'יני, יועץ כלכלי והממונה לשעבר על משרד התכנון, סעודיה; ד"ר אליף אל-דין אל-תראבי, אינטלקטואל ודרשן אסאלמי, פקיסטאן; ד"ר אמימה בנת אחמד אל-ג'לאהמה, מרצה להשוואה בין דתית באוניברסיטת המלך פיצל, סעודיה.[2] ; ד"ר אימאן אל-ח'טיב, מרצה לחינוך באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה.

אבתסאם בנת מחמד בודי, בעלת תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת המלך פיצל, סעודיה; ד"ר אחמד אבן עמיר אל-עמיר, יועץ בבית החולים המלך פהד, סעודיה; ד"ר באסם עבדאללה עאלם, עו"ד ויועץ משפטי, סעודיה; ד"ר תופיק אל-קציר, מרצה להנדסה גרעינית באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; ד"ר ג'בראן אחמד אבן צאלח, מרצה ליסודות האמונה באוניברסיטה האסלאמית, סעודיה; ד"ר ג'עפר אל-שיח' אדריס, נשיא האוניברסיטה האמריקנית הפתוחה, סודאן; ג'מאל סלטאן, העורך הראשי בכתב העת 'אל-מנאר אל-ג'דיד', מצרים;

 שיח' ג'מיל אבן מחמד עלי פארסי, שיח' אל-ג'והרג'יה בג'דה, פובליציסט, סעודיה; ד"ר חאכם אל-מטירי, מזכ"ל תנועת ה'סלפיה', כווית; ד"ר חאמד אבן עבדאללה אל-עלי, מרצה לתרבות אסלאמית באוניברסיטת כווית, כווית; ד"ר אל-חבר יוסף נור אל-דאים, יו"ר ועדת החינוך בפרלמנט ומרצה לפרשנות קוראן באוניברסיטת ח'רטום, סודאן; חביב עאצם ימאני, פובליציסט, סעודיה;

 ד"ר חסן אבן צאלח אל-חמיד, מרצה לשעבר במחלקה לפרשנות קוראן באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר חסין אל-סעידי, יו"ר המחלקה המדינית של תנועת ה'סלפיה', כווית; ד"ר חסין אבן מחמד משהור אל-חאזמי, מרצה לפיזיקה גרעינית באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; השיח' חסין עמר מחפוט' אבן שעיב, מנהל מכון 'אבן אל-אמיר אל-צנעאני', תימן; ד"ר חסין מחמד שריף האשם, מרצה לפרשנות קוראן במכללה למורים, סעודיה;

 ד"ר חמד אבן אבראהים אל-צליפיח, מזכ"ל לשעבר [במחלקה] לתודעה אסלאמית במשרד החינוך, סעודיה; ד"ר חמד אבן עבד אל-עזיז אל-תויג'רי, מרצה לכלכלה באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; ד"ר חמד עבדאללה אל-מאג'ד, מרצה באוניברסיטת האמאם ומנהל לשעבר של המרכז האסלאמי בלונדון, סעודיה; השיח' חמוד אבן אחמד אל-פחאם, שופט בבית המשפט אל-ע'אט, סעודיה; ד"ר ח'אלד אל-קאסם, מרצה ליסודות האמונה האסלאמית באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה.

ד"ר ח'אלד אבן אבראהים אל-דויש, מרצה להנדסת חשמל באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; ד"ר ח'אלד אבן עבד אל-רחמן אל-עג'ימי, מרצה לשפה ערבית באוניברסטית האמאם אבן סעוד, סעודיה; ד"ר ח'אלד אבן עלי אל-משיקח, מרצה בפקולטה ל'שריעה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר ח'אלד אבן פהד אל-עודה, מרצה ליסודות החינוך באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר עבד אל-חמיד אאל אל-שיח' מבארכ, שיח' בית הספר ל'שריעה' באחסאא, מרצה להלכה אסלאמית באוניברסיטת המלך פיצל, סעודיה; ד"ר ראג'ח אבן זיד אל-זיד, מרצה בפקולטה להנדסה באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; השיח' דביאן אבן מחמד אל-דביאן, חוקר לענייני אסלאם, סעודיה.

ד"ר ראשד אבן אחמד אל-עליוי, מרצה בפקולטה ל'שריעה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר ראפל ט'אפר, יו"ר אגודת "סייע לנזקק", ארה"ב; השיח' רפאעי סרור, דרשן אסלאמי, מצרים; ד"ר ריאץ' בן מחמד אל-מסימירי, מרצה בפקולטה ליסודות הדת באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר זינב אל-דח'יל, מרצה בפקולטה ליסודות הדת באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר סאג'ד אל-עבדילי, עוזר המזכיר לענייני תקשורת של תנועת ה'סלפיה', כווית; סארה אל-ח'ת'לאן, סופרת ומשוררת, סעודיה; ד"ר סאלם אחמד סחאב, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה; ד"ר סאלם אבן עבד אל-ע'ני אל-ראפעי, ראש מסגד אל-נור, גרמניה; השיח' סאמי אבן עבד אל-עזיז אל-מאג'ד, חבר רשות החינוך בפקולטה ללימודי ה'שריעה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה.

ד"ר סאמי סעיד חביב, מרצה להנדסת תעופה באוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה; סעאד בנת מבארכ אאהל אל-שיח' מבארכ, מנהלת בתי הספר של האוניברסיטה הפרטית באחסאא, סעודיה; ד"ר סעאד מחמד חסן ג'אבר, יועצת לבריאות ילדים, סעודיה; ד"ר סעד אל-דין אל-עת'מאני, חבר פרלמנט וסגן המזכ"ל של מפלגת 'הצדק והפיתוח', מרוקו; ד"ר סעד אבן עבד אל-כרים אל-שדוח'י, מרצה לחינוך באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר סעד עבד אל-עזיז אל-זיד, מרצה בפקולטה ליסודות הדת באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; סעוד אבן ח'לף אל-דיחאן, חוקר למדעי הטכנולוגיה בעיר המלך עבד אל-עזיז, סעודיה.

ד"ר סעוד אבן עבדאללה אל-פניסאן, דיקאן לשעבר בפקולטה ל'שריעה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר סעוד עראבי סג'יני, מרצה למחלות דם, סעודיה; ד"ר סעיד אבן נאצר אל-ע'אמידי, מרצה בחוג ליסודות האמונה האסלאמית באוניברסיטת המלך ח'אלד, סעודיה; השיח' סלמאן אבן פהד אל-עודה, המפקח על אתר האינטרנט 'האסלאם היום', סעודיה; סלמאן אבן מחמד אל-ענזי, סופר, סעודיה; סלימאן אל-ציח'אן, פובליציסט, סעודיה; השיח' סלימאן אבן אבראהים אל-רשודי, שופט לשעבר ועו"ד, סעודיה; ד"ר סלימאן אבן צאלח אל-רשודי, איש עסקים, סעודיה; ד"ר אל-שריף חאתם אבן עארף אל-עוני, מרצה למסורת מוסלמית [חדית'] באוניברסיטת 'אם אל-קרא', סעודיה.

השיח' צאדק עבד אל-מאג'ד, דרשן אסאלמי, סודאן; ד"ר צאלח אבן עבד אל-עזיז אל-כרים, מרצה באוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז ועורך כתב העת 'אעג'אז אל-קראן', סעודיה; ד"ר צאלח אבן עבדאללה אל-לאחם, מרצה להלכה אסלאמית באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר צאלח אבן מבארכ אל-דבאסי, מרצה לחינוך באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; ד"ר צאלח אבן מחמד אל-סלטאן, מרצה ליסודות ההלכה האסלאמית באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; השיח' צלאח אבן אחמד אאל אל-שיח' מבארכ, חבר ועדת החינוך בפקולטה ללימודי ה'שריעה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה.

טארק אל-בשרי, סגן יו"ר מועצת המדינה המצרית לשעבר, היסטוריון ואינטלקטואל, מצרים; ד"ר טארק אל-חואס, מרצה בפקולטה ל'שריעה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר טארק אל-סוידאן, דרשן ומרצה אסלאמי, כווית; טלעת רמיח, עורך עיתון 'אל-שעב', מצרים; עאישה בנת עבדאללה אאהל אל-שיח' מבארכ, בעלת תואר שני בענייני 'שריעה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; עבד אל-אלה בנכיראן, חבר פרלמנט וחבר הקרן הציבורית של מפלגת 'הצדק והפיתוח', מרוקו; השיח' עבד אל-ג'ליל נד'יר אל-כארורי, חבר מועצת חכמי הדת של סודאן ומזכ"ל ועד מסגד ה'שהיד', סודאן.

ד"ר עבד אל-חמן אל-מג'ידל, חבר ועדת החינוך בחוג ללימודי ה'סונה' באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; עבד אל-רחמן אל-עמאד, חבר בית הנבחרים, תימן; ד"ר עבד אל-רחמן אבן סלימאן אל-טרירי, מרצה לפסיכולוגיה ודיקן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; ד"ר עבד אל-רחמן אבן עמיר אל-נעימי, ראש המרכז הערבי ללימוד ומחקר, קטר; עבד אל-רחמן ח'אלד אל-סעד, עו"ד ויועץ משפטי, סעודיה; עבד אל-רחמן סואר אל-ד'הב, נשיא סודאן לשעבר; ד"ר עבד אל-רחמן עלוש מדח'לי, מרצה בחוג ללימודי אסלאם במכללה למורים, סעודיה; עבד אל-רשיד אל-תראבי, לשעבר ראש אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה' בקשמיר החופשית.

עבד אל-עזיז אל-ח'צ'ר, עורך ראשי של 'אל-מחאיד', סעודיה; השיח' עבד אל-עזיז אל-קאסם, שופט לשעבר, עו"ד ועיתונאי, סעודיה; עבד אל-עזיז אבן אבראהים אל-שהואן, מרצה בפקולטה לעיקרי הדת באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה; ד"ר עבד אל-עזיז אל-שעיבי, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת המלך פהד לנפט ולמחצבים, סעודיה; ד"ר עבד אל-עזיז אבן אבראהים אל-עמרי, מרצה להיסטוריה אסלאמית באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה; ד"ר עבד אל-עזיז אבן ראשד אל-מטירידי, מרצה בחוג לספרות באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; עבד אל-עזיז אאל אל-שיח' מבארכ, חוקר לענייני אזור המפרץ הפרסי, סעודיה; ד"ר עבד אל-עזיז עבדאללה ג'פרי, מרצה לרפואה באוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה.

ד"ר עבד אל-עזיז עמר אל-ע'אמדי, מרצה לעיקרי האמונה באוניברסיטת המלך ח'אלד, סעודיה; ד"ר עבד אל-קאדר אבן עבד אל-רחמן אל-ח'ידר, מרצה לרוקחות באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; ד"ר עבד אל-קאדר טאש, עורך ראשי לשעבר של עיתון "Arab News Times", סעודיה; עבד אל-כרים ג'הימאן, סופר ועיתונאי, סעודיה; עבדאללה ג'פרי, פובליציסט, סעודיה; ד"ר עבדאללה אל-חיד, מרצה בחוג לתרבות אסלאמית באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; השיח' עבדאללה אל-ט'אלע, שופט בבית המשפט ח'אמס משיט, סעודיה; השיח' עבדאללה אל-עקיל, יועץ באגודת 'העולם האסלאמי', כווית.

ד"ר עבדאללה אל-ע'ד'אני, מרצה לספרות מודרנית באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; השיח' עבדאללה אל-ע'נימאן, חכם דת ומרצה לשעבר ללימודים גבוהים באוניברסיטה האסלאמית, סעודיה; ד"ר עבדאללה אל-קרני, חבר בועדה לחינוך בחוג ללימודי הקוראן וה'סונה' באוניברסיטת 'אם אל-קרא', סעודיה; ד"ר עבדאללה אל-נאפע, לשעבר סגן [נשיא] אוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה; ד"ר עבדאללה אל-נפיסי, אינטלקטואל ופוליטיקאי, כווית;

 ד"ר עבדאללה אבן אבראהים אל-טריקי, מרצה בפקולטה לשריעה באוניברסיטת האמאם מחמד אבן סעוד, סעודיה;  ד"ר עבדאללה אבן אחמד אל-קאדרי אל-אהדל, מרצה ל'שריעה' באוניברסיטה האסלאמית, סעודיה; ד"ר עבדאללה אבן אל-שיח' אחמד אל-דוע'אן, מרצה לסוציולוגיה באוניברסיטת המלך פיצל, סעודיה;  עבדאללה אבן בג'אד אל-עתיבי, סופר ועיתונאי, סעודיה; ד"ר עבדאללה אבן סעוד אל-בשר, מרצה באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה;  ד"ר עבדאללה אבן צאלח אל-צ'ויאן, מרצה לפיזיקה באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה;  ד"ר עבדאללה אבן עבד אל-כרים אל-עת'ים, מרצה לפיתוח [שיטות] לימוד באוניברסיטת אבן סעוד, סעודיה;  השיח' עבדאללה אבן עבד אל-מחסן אל-ת'מירי, סגן יו"ר לשכת המסחר והתעשיה באבהא, סעודיה.

ד"ר עבדאללה אבן עלי אבו סיף אל-ג'הני, מרצה ל'חדית'' באוניברסיטה האסלאמית, סעודיה;  ד"ר עבדאללה אבן עלי אל-ג'עית'ן, מרצה לשעבר ל'סונה' באוניברסיטת האמאם אבן סעוד ודרשן אסלאמי, סעודיה;  ד"ר עבדאללה אבן נצר אל-זאידי, מרצה לתרבות אסלאמית באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה;  ד"ר עבדאללה אבן נצר אל-צביח, מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה;  ד"ר עבדאללה אבן וכיל אל-שיח', מרצה בפקולטה לעיקרי הדת באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה;  עבדאללה ג'אב אללה, ראש תנועת הרפורמה, אלג'יר;  ד"ר עבדאללה עבד אל-עזיז אל-יחיא, סגן המזכיר הכללי של המועצה העליונה לעניינים אסלאמיים, סעודיה;  עבדאללה פראג' אל-שריף, פובליציסט, סעודיה.

השיח' עבד אל-מג'יד אל-רימי, יו"ר מועצת הנאמנים של מרכז ההטפה ['דעוה'] העולמי בצנעא, תימן;  השיח' עבד אל-מג'יד אבן עבד אל-עזיז אל-זנדאני, יו"ר מועצת ה'שורא' של אגודת הרפורמה התימנית, תימן;  ד"ר עבד אל-מחסן הלאל, מרצה באוניברסיטת 'אם אל-קרא', סעודיה;  ד"ר עבד אל-והאב אבן נאצר אל-טרירי, מרצה למדעי ה'חדית' באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה;  ד"ר עבד אל-והאב נורולי, מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה;  ד"ר עבד אל-חלים מנדור, יו"ר הרשות להגנה על העצירים האסלאמיים, מצרים; ד"ר עבד אל-רזאק אל-שאיג'י, הדובר הרשמי של תנועת ה'סלפיה', כווית.

ד"ר עצאם אל-בשיר, השר להדרכה דתית ולענייני ה'וקף', סודאן;  ד"ר עצאם אל-חאזמי, חבר בועדת החינוך בחוג ל'סונה' באוניברסיטה האסלאמית, סעודיה;  ד"ר עלי באדחדח, מרצה בחוג ללימודים אסלאמיים באוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה;  ד"ר עלי אבן חסן אל-אלמעי, מרצה לעיקרי האמונה האסלאמית באוניברסיטת המלך ח'אלד, סעודיה;  ד"ר עלי אבן עבדאללה אל-רחמן אל-רומי, מרצה לסוציולוגיה, באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה;  ד"ר עלי אבן עבדאללה אל-ג'מעה, ראש החוג ללימודי ה'סונה' באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה;  ד"ר עלי מקבול אל-אהדל, מרצה באוניברסיטת צנעא, תימן.

עמר עבד אל-קאדר ג'סתינה, חוקר וסופר, סעודיה;  השיח' עמר אחמד סיף, חבר הועדה הקבועה של הועידה העממית הכללית, תימן;  ד"ר עמר אל-מדיפר, ראש החוג לפסיכולוגיה בבית החולים המלך פהד, סעודיה;  ד"ר עואד ברד אל-ענזי, חבר בתנועה הסלפית, כווית;  ד"ר עואץ' אבן מחמד אל-קרני, דרשן, אינטלקטואל ומרצה לשעבר באוניברסיטה, סעודיה;  ד"ר פאיקה מחמד, מרצה באוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה;  פאיז צאלח ג'מאל, עיתונאי, סעודיה;  השיח' פריח אבן צאלח אל-בהלאל, חכם דת וסופר אסלאמי, סעודיה.

ד"ר פוזיה אבו ח'אלד, אקדמאית וסופרת, סעודיה;  ד"ר קאסם אבן אחמד אל-קת'רדי, מרצה לפרשנות קוראן באוניברסיטת המלך ח'אלד, סעודיה;  כמאל אל-סעיד חביב, עיתונאי, מצרים;  ד"ר מאזן עבד אל-רזאק בלילה, מנהל מכון להכשרה טכנית ולשעבר עורך עיתון 'אל-מדינה', סעודיה;  ד"ר מאלכ אבן אבראהים אל-אחמד, מרצה להנדסה באוניברסיטת המלך אבן סעוד, סעודיה;

 ד"ר מתרוכ אבן האיס אל-פאלח, מרצה למדעי המדינה באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה;  מג'די אחמד חסין, המזכ"ל לשעבר של מפלגת העבודה ועורך עיתון 'אל-שעב', מצרים;  ד"ר מחסין אבן חסין אל-עואג'י, עו"ד ומפקח על אתר האינטרנט 'אל-וסיטה', סעודיה; ד"ר מחמד אכרם אל-עדלוני, ראש מכון 'אל-קדס', פלסטין;  ד"ר מחמד אל-צאלחי, ראש החוג לפיזיקה באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה;  ד"ר מחמד אבן אבראהים אל-ג'אר אללה, מרצה לפיזיקה באוניברסיטת המלך פהד לנפט ולמחצבים, סעודיה.

מחמד אבן חאמד אל-אחמרי, ראש האגודה האסלאמית, ארה"ב;  מחמד אבן סעוד אל-בשר, חבר בועדת החינוך באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה; ד"ר מחמד אבן סעיד פארסי, דוקטור להנדסת בניין ולשעבר מזכיר [מועצת] העיר ג'דה, סעודיה;  ד"ר מחמד אבן סעיד אל-ע'מדי, מרצה לשעבר באוניברסיטה, סעודיה;  ד"ר מחמד אבן סלימאן אל-פוזאן, מרצה בחוג ללימודי ה'סונה' באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה;  השיח' מחמד אבן צאלח אל-דחיל, שופט בבית המשפט 'אל-לית', סעודיה.

ד"ר מחמד אבן צאלח אל-פוזאן, מרצה לפרשנות קוראן במכללה למורים, סעודיה;  השיח' מחמד אבן עבד אל-עזיז אל-קאסם, שופט בבית המשפט העליון ב'ח'מיס משיט', סעודיה;  ד"ר מחמד אבן עבד אל-עזיז אל-לאחם, מרצה לעיקרי האמונה האסלאמית באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה; ד"ר מחמד אבן עבדאללה אל-ח'צ'יר, מרצה בפקולטה לעיקרי הדת באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה; ד"ר מחמד אבן עבדאללה אל-שמראני, מרצה להלכה אסלאמית באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה.

ד"ר מחמד אבן עלי אל-חאזמי, מרצה לשפה ערבית באוניברסיטת המלך ח'אלד, סעודיה;  ד"ר מחמד אבן עמר אל-זביר, נשיא לשעבר של אוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה;  ד"ר מחמד אבן נאצר אל-ג'עואן, מנהל בתי הספר של חנין, סעודיה;  מחמד סעיד טייב, אינטלקטואל ועו"ד, סעודיה;  ד"ר מחמד צלאח אל-דין, סופר ומוציא לאור, סעודיה;

 ד"ר מחמד עבאס, עתונאי, מצרים;  ד"ר מחמד עבד אל-רחמן אל-חצ'יף, פובליציסט ומרצה לשעבר לתקשורת באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה;  ד"ר מחמד עלוי אל-באר, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת המלך פהד לנפט ולמחצבים, סעודיה;  ד"ר מחמד עמר ג'מג'ום, מרצה לשעבר להנדסה אזרחית ומזכ"ל אוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה.

השיח' מחמד מרזוק אל-מעיתק, שופט בבית משפט לערעורים, סעודיה;  ד"ר מחמד מורו, העורך הראשי של כתב העת 'אל-מח'תאר אל-אסלאמי', מצרים;  מחמד יתים, חבר פרלמנט וחבר הקרן הציבורית של מפלגת 'הצדק והפיתוח', מרוקו;  ממדוח אסמאעיל, נציג המייסדים של מפלגת ה'שריעה', מצרים;  מנתצר אל-זיאת, עו"ד ויועץ משפטי, מצרים;  מונא אל-מדיהש, מרצה בפקולטה לשפה ערבית באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה;  ד"ר מניר מחמוד אל-מסירי, אמאם ודרשן במסגד של המרכז האסלאמי, ספרד;  ד"ר מהדי מחמד רשאד חכמי, מרצה בחוג ללימודים אסלאמיים במכללה למורים, סעודיה;  מהנא אבן עבד אל-עזיז אל-חביל, סופר, סעודיה.

ד"ר מוסא אבן מחמד אל-קרני, עו"ד ומרצה לשעבר באוניברסיטה האסלאמית, סעודיה;  ד"ר נאצר אבן סעד אל-רשיד, מרצה לספרות ערבית באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה;  השיח' נאצר אבן מחמד אל-תאלב, שופט בבית המשפט של ערער, סעודיה;  נואל עבד אל-לטיף אל-סבאעי, פובליציסטית, ספרד;  נורה בנת עבד אל-עזיז אל-ח'ארג'י, פובליציסטית, סעודיה;  ד"ר נורה אל-עדואן, מרצה לחינוך באוניברסיטת המלך סעוד, סעודיה;  ד"ר נורה ח'אלד אל-סעד, סופרת ומרצה לסוציולוגיה באוניברסיטת המלך עבד אל-עזיז, סעודיה;  ד"ר ופא בנת אבראהים אל-עסאף, מרצה בפקולטה לעיקרי הדת באוניברסיטת האמאם אבן סעוד, סעודיה.

ד"ר וליד אבן עת'מאן אל-רשודי, חבר ועדת החינוך בחוג ללימודים אסלאמיים במכללה למורים, סעודיה;  ד"ר יוסף אל-צמעאן, יועץ בבית החולים 'המלך פיצל', סעודיה;  השיח' יוסף אל-קאסם, חבר ועדת החינוך של המכון הגבוה למשפט, סעודיה;  ד"ר יוסף אל-קראצ'אוי, חכם דת ואינטלקטואל, מצרים; [1]  אל-קדס אל-ערבי (לונדון), 22.11.2002.

[2] ראה דו"ח MEMRI מס' 357. www.memri.org