המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

בכיר חות'י: לתימן יש יכולת לפגוע במטרות רגישות בישראל

מוחמד אל-בח'ית'י, חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, אמר בריאיון לערוץ אל-מיאדין (לבנון) כי על ישראל לחשוב אלף פעם בטרם תתקוף את תימן, "כי לתימן יש את היכולת לפגוע במטרות רגישות בישראל"

קוד הטמעה :