המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אינטלקטואל מצרי: היהודים אינם צאצאי הקופים והחזירים
11/5/2002


אינטלקטואל מצרי: היהודים בני זמננו אינם צאצאי הקופים והחזירים

 

במאמר בשבועון המצרי, "אל-קאהרה", מותח בעל הטור, עלאא אל-עריבי, ביקורת על השימוש שעושים מפגינים ואינטלקטואלים ערביים במונח "צאצאי הקופים והחזירים" בהתייחסם ליהודים. עריבי מנסה להוכיח במאמרו שהיהודים בני זמננו אינם צאצאי היהודים מתקופת דוד, אותם הפך אללה לקופים ולחזירים, על פי הקוראן.

 

להלן קטעים מן המאמר:

 

"הערבים משתייכים לעמים האנטישמיים. הם אינם שונאים את הציונים משום שהם השתלטו על אדמה לא להם וגרשו את עמה; הם אינם שונאים את ישראל משום שהיא מפעילה טרור של מדינה או משום שהיא המדינה היחידה הממשיכה לכבוש את אדמת זולתה לאחר שתופעת הכבוש באה אל קצה; שנאתם המושרשת היא כלפי היהודים באופן כללי.

 

סיסמאותיהם [של הערבים] מעידות על גזענותם. אחת מאותן סיסמאות שנשמעה לאחרונה ברחובות הערביים, ובעיקר ברחובות קהיר, קובעת שהישראלים הם 'צאצאי הקופים והחזירים'. סיסמא זו נשמעה גם ברבים מערוצי הלווין [הערביים].

 

מקורו של ביטוי זה בתרבות האסלאמית. שלושה פסוקים בקוראן – פסוק 65 בסורת אל-בקרה, פסוק 60 בסורת אל-מאידה, ופסוק 166 בסורת אל-אעראף... חכמי הדת היו חלוקים בנוגע לפרשנותם של פסוקים אלה. חלקם קבעו שהעונש כלל את כל היהודים וחלקם הגביל אותו לקבוצה העבריינית [מתוכם]. כמו כן, הם היו חלוקים בנוגע לדרך הענישה. מרבית הפרשנים מחזיקים בדעה כי אללה הפכם לקופים ולחזירים מבחינת הנפש והמראה. [פרשנים אחרים] אומרים שהטרנספורמציה נגעה רק לנפשותיהם ולליבותיהם. המחלוקת הזו גרמה להתעוררותן  של שאלות רבות בקרב המוסלמים של אותם ימים, שהחשובה שבהן: אם הטרנספורמציה נגעה לנפש או לצורה, האם היהודים המודרנים של תקופת הח'ליפות ולאחריה ועד לימינו אלה, הם צאצאי אותם קופים וחזירים? האם היהודים שעברו טרנספורמציה התחתנו בינם לבין עצמם והביאו צאצאים בני דמותם?

 

לפני שאשיב על שאלות אלה, ברצוני לציין שהפרשנים – אל-טברי, אל-קרטבי, אבן כת'יר, ואחרים – קבעו כי הטרנספורמציה התרחשה בתקופת הנביא דוד והאנשים שעברו אותה התגוררו בכפר על חוף הים בין מצרים לאל-מדינה...

 

סיפור המקרה נוגע לקידוש יום השבת, היום שבו, לטענת התורה, שבת האל מכל מלאכה. אלוהי בני ישראל הורה ללכת בדרכו, לנוח ביום השבת ולא לעבוד בו. מזונם של תושבי אותו כפר היה מבוסס על לווייתנים אותם הם היו דגים בים. לדברי הפרשנים, כמה יהודים דגו לווייתנים ביום השבת. תחילה היה זה אחד היהודים, ואחר כך התפשטה התופעה בקרב תושבי הכפר. על פי הפרשנויות, תושבי הכפר נחלקו לשלוש קבוצות: קבוצה ששמרה על השבת, התנגדה [לדיג] והזהירה את העבריינים; קבוצה ששמרה על השבת אך לא ביטאה את התנגדותה; והקבוצה העבריינית.

 

לאחר זמן מה, חששו אלו ששמרו [על השבת] מפני האל והקימו חומה בלב הכפר בינם לבין התוקפנים. לאחר כמה ימים, הם התעוררו משנתם ולא גילו כל תנועה בכפרם של התוקפנים. הם פתחו את השערים בחומה שהפרידה ביניהם והתברר להם שהאל הפכם לקופים ולחזירים, או על פי גרסתו של אל-קרטבי: ...הם עלו על הגדר, הביטו וראו קופים. הם פתחו את השער ונכנסו. הקופים זיהו את קרובי משפחתם מבין בני האדם, אך בני האדם לא זיהו את קרובי משפחתם מבין הקופים. הקופים היו באים אל קרובי משפחתם מקרב בני האדם, מריחים את בגדיהם, ובוכים'.


חכמי הדת גם היו חלוקים בשאלה האם מי שעבר טרנספורמציה יכול להוליד ילדים.

 

חכם הדת, אל-זג'אג', ציטט אחדים שטענו שיתכן שחלק מן הקופים הקיימים כיום מוצאם מן היהודים שעברו טרנספורמציה. לדבריו, השופט אבו בכר בן אל-ערבי היה מאלו שטענו כך. אל-זג'אג' הזכיר גם שכלל חכמי הדת קבעו שמי שעבר טרנספורמציה אינו יכול להביא צאצאים ושהקופים, החזירים, ובעלי חיים אחרים היו קיימים על פני האדמה עוד לפני כן. לדבריו, אללה לא אפשר למי שעברו טרנספורמציה ללדת.

 

הנביא נשאל על הקופים והחזירים והשיב: הם ממי שעברו טרנספורמציה. עוד אמר [הנביא מחמד]: אללה אינו משמיד עם או מענה אותו ואחר כך מאפשר לו להביא צאצאים. הקופים והחזירים היו קיימים עוד לפני כן. דברים אלה צוטטו על ידי עבדאללה בן מסעוד ונכללו בספר הכפירה של מסלם.

 

כמו כן, היו חכמי הדת חלוקים בנוגע לאופן הטרנספורמציה. האם [היהודים] עברו טרנספורמציה בהתאם לנפשותיהם ולדמותם של הקופים והחזירים, או שמא היתה זו טרנספורמציה מוסרית?

 

כלל חכמי הדת קבעו שהטרנספורמציה היתה מוסרית וגופנית כאחת ושאללה הפך את התוקפנים לקופים ולחזירים של ממש. היחידי שחלק על כך היה מוג'אהד שאמר בפרשנותו: 'רק ליבותיהם עברו טרנספורמציה...' על פי פרשנות זו, מי שעבר טרנספורמציה יכול להמשיך ולחיות, להינשא, וללדת.

 

...המסקנה מכל שנאמר היא שאללה הטיל עונש על חלק מן היהודים התוקפנים ביום השבת. אללה הפכם לקופים ולחזירים והטרנספורמציה הזו כללה הן את הנפש והן את המראה, כלומר הם הפכו לקופים ולחזירים הלכה למעשה. באחת הגרסאות אפילו נאמר שהיו להם זנבות. מרבית הפרשנים התבססו על הטקסט הקוראני וקבעו שמי שעברו טרנספורמציה היו קבוצה קטנה ולא כל היהודים. הפרשנים הגיעו לקונצנזוס כי הם לא נישאו, לא ילדו ולא חיו יותר משלושה ימים, משום שהם לא אכלו ולא שתו מיום הפיכתם [לקופים ולחזירים] ועד למותם.

 

לפיכך מתברר שהקריאות בהפגנות נגד הנאצי שרון לפיהן היהודים הם צאצאי הקופים והחזירים, נובעות מהבנה מוטעית של הקוראן. אפילו אם אללה התיר להם להמשיך ולחיות ואפילו אם הם הביאו צאצאים – צאציהם היו בדמות הוריהם, כלומר קופים וחזירים, ולא בדמות בני אדם כמו אלו של שרון או פרס. לכן היהודים או הישראלים בני זמננו אינם מצאצאי הקבוצה שיצאה נגד השבת שנזכרה בקוראן...

 

מסתבר, אם כן, שלא רק שנתנו לנאצי שרון כלי נשק כדי שיאשים אותנו בגזענות ובשנאת היהודים באופן כללי, אלא גם נתנו לו ולמערב הוכחה שאנו איננו מבינים את דתנו הסובלנית."[1]

 [1] אל-קאהרה (מצרים), 7.5.2002