המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מגישה בערוץ ירדני: לבטל הסכם השלום עם ישראל; לעקור את עיני הציונים

בעקבות החזרת המובלעות צופר ונהריים לירדן קראה רנה חמוז, מגישת טלוויזיה ירדנית, במונולוג בערוץ אל-אורדון אל-יום (ירדן) לבטל את הסכמי הגז המים והשלום עם ישראל ואמרה: "אחרי החזרת באקורה (נהריים) אנו רוצים לעקור את עיני הציונים ותומכיהם"

קוד הטמעה :