המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
השיח' פצ'לאללה על יחסי הדתות המונותאיסטיות
12/6/1999

האב הרוחני של חזבאללה על יחסי שלוש הדתות המונותאיסטיות

 

השיח' מחמד חסין פצ'לאללה שימש במשך שנים כמנהיג וכאב רוחני של תנועת החזבאללה בלבנון. בתקופה האחרונה נוצר קרע בינו לבין המזכיר הכללי של הארגון, השיח' חסן נאסרללה, בשל התנתקותו של השיח' פצ'לאללה ממנהיג הזרם הקיצוני באיראן, השיח' ח'אמנאי, והתקרבותו למנהיג הזרם המתון, נשיא איראן, מחמד ח'אתמי.

 

בראיון מקיף שהעניק השיח' פצ'לאללה לשבועון ה-BBC בערבית אל-משאהד אל-סיאסי[1] הוא פורש את משנתו הפוליטית והתרבותית וקובע שבדומה לנשיא איראן ח'אתמי, הוא שם את הדגש על הסיסמא "אני וזולתי", או במילים אחרות פתיחות לעולם שמחוץ לאסלאם. במהלך הראיון קבע השיח' פצ'לאללה כי הוא משתדל להתנתק ממסגרות פוליטיות, "הסוגרות על האדם כבקופסת שימורים" וגילה פתיחות רבה כלפי העולם שאינו-אסלאמי: "אני חי עם הילד ועם האשה, עם הקטן ועם הגדול, עם המאמין ועם הכופר, עם הנוצרי, עם המוסלמי הסוני, ועם המוסלמי השיעי. אינני חש תסביך עם אדם כלשהו, גם אם אינני מקבל את רעיונותיו... האמת היא תולדה של הדיאלוג ודבר אינו קדוש במסגרת הדיאלוג."

 

הנצרות המודרנית

"המערב עודנו חילוני, לכל הפחות כאשר מדובר במשטרים המערביים ויתכן שמבחינה מעשית גם דעת הקהל בעולם המערבי [הינה חילונית]. אני מניח שהנצרות מצויה ברגשות האנושיים של האדם המערבי, אלא שהאדם המערבי אינו נוצרי במובן העמוק של המילה. רובם [של אנשי המערב] כבר אינם נוטים לדת כלל. קיימת אפשרות סבירה שהנצרות תפלוש למצפונו של האדם המערבי באמצעות משקעים היסטוריים ובשל הואקום הרוחני בו מצוי האדם המערבי... אלא שעד עתה המערב עודנו חילוני ולכן הוא מפריד בין הדת למדינה...

 

קשה לסלק את הדת מתודעתם וממצפונם של בני האדם ולכן המטריאליזם לא הצליל לחדור לדת. במידה והמטריאליזם הצליח להחליש את הדת או להעסיק את בני האדם ולהרחיקם מהדת, הרי שכוהני הדת מילאו תפקיד שלילי בכך שלא הציגו את הדת כדרך לפתרון בעיותיהם החברתיות והכלכליות של האנשים. הדבר נכון במיוחד בנוגע לנצרות הטוענת ש"ממלכת האלוהים אינה בעולם הזה" וש"מה ששייך לקיסר שייך לקיסר". אילו הצליחו התיאולוגים המוסלמים להציג לעולם את האסלאם בהיבטיו החברתיים, הכלכליים והקונסטיטוציוניים, באופן שיאפשר לאדם המערבי להבין היטב את האסלאם - היה האדם המערבי יכול להיפתח כלפי האסלאם. ניתן להבחין בכך אצל אישים מתקדמים ביותר דוגמת רוז'ה גארודי וברנרד שאו שגילה, על רקע מחקריו בנושא, אופטימיות בנוגע לכך שהעתיד שייך לאסלאם וזאת. אלא שרבים מאנשי הדת המוסלמים אינם מסוגלים להציג את האסלאם לעולם הערבי וקיימות גם בעיות של הסברה, פוליטיקה ותרבות ההופכות את האסלאם למעיין דחליל עבור האדם המערבי... "

 

היהדות המודרנית

"היהדות הטהורה והנקיה הייתה נתונה למצור קשה שמנע ממנה מלהיפתח, מלחשוב, ומלבחון מחדש את המציאות ההיסטורית... יתכן שסוגיית פלסטין, אותה הם הפכו לישראל, היא המחסום המונע מהיהודים מלהיפתח כלפי האחרים, משום שסוגיית פלסטין נוצרה בשל רדיפתם את המוסלמים והנוצרים וביטול קיומם האנושי והפוליטי באזור...

 

[בין אם השתלבותם של יהודי העולם בציונות] נובעת מרקע היסטורי ובין אם לאו - רקע זה הפך אותם לחיית פרא. השאלה איננה האם יש לך היסטוריה המצדיקה את קיומך כאן, שכן אין זה תרבותי שעם שחי בארץ מסוימת לפני אלפי שנים יחזור, ידרוש את הארץ הזו ויגרש את תושביה, כדי להשיב לה את זהותה [העתיקה]. בנוסף לכך הטענה הישראלית לפיה פלסטין הייתה יהודית אינה מדויקת מבחינה היסטורית... יצחק למשל לא התחיל כיהודי אלא כנביא ואין זה נכון שכולם צאצאיו של יצחק...


עלינו להאניש את האדמה, משום שהאדמה איננה צלם אותו אנו עובדים, אלא הזירה המגנה על אישיותך. האדמה היא שלך במידה שהיא מעניקה לך אנושיות. לפיכך, אין משמעות לכך שעם דורש אדמה עליה חיו לאורך ההיסטוריה אבות אבותיו. בסדר, שיהיה - לאבות אבותיכם הייתה הזדמנות, אבל ההזדמנות הזו חלפה ובאו דורות אחרים, שיתכן שבעברם היו יהודים ובחרו להיכנס לאסלאם ולנצרות. מהי נקודת המוצא התרבותית שלכם, אם כן? לגרש אותם ולגור במקומם?

 

הם ניסו לקבץ את היהודים תחת סיסמת הקדושה ואמרו שזוהי הארץ המובטחת. אין זה אלא כלי במשחק הפוליטי. לכן אנו אומרים שהיהודים באופן כללי חדלו להיות דת. הבנתם את הדת גרמה להם לחיות במעגל צר ולכן מסקנתי היא שיהדות אינה מייצגת דת המבקשת להתרחב במציאות האנושית הכללית. כל דת היא מסר מטעם אללה. אין לך ברירה אלא להיפתח כלפי האנשים כולם, כמו במקרה של הנצרות ושל האסלאם, אשר עדיין מנסות להתרחב לכל עולמו של האדם...

 

אך טבעי הוא שהיהודים לא הצליחו לזכות באהבת העולם ולכן הם חיים בזרות מהעולם. אך טבעי הוא שלמרות כל הכסף שברשותך ולמרות מעמדך הרם, אתה זקוק ללב שיפתח כלפיך, מאחר שזה מה שמעשיר את אנושיותך ומעניק לעושרך ולמעמדך אופי הומאני. לכן בעייתם של היהודים היא שכל אדם [יהודי] חי בזרות בתוך נפשו. בגזענותם, המשתקפת בביטוי "העם הנבחר", הם יצאו מנקודת מוצא העוינת את העולם ומתנשאת מעליו, דבר שלא יכול להיות מקובל על כל איש-תרבות המכבד את תרבותו. שוויה של תרבות נאמד במידה שהיא מעשירה את אנושיותך ולא במידה שהיא מבודדת אותך מהעולם החיצון...

 

אינני צופה לישראל עתיד ארוך טווח. מאזני הכוחות הבינלאומיים והאזוריים, חולשת הערבים והמוסלמים, והתנתקותם של הנוצרים מהסוגייה של כיבוש פלסטין על ידי היהודים הם שהובילו לשליטתם של היהודים על פלסטין. אולם אני סבור שבשל המנטאליות שלהם, הם אינם יכולים להוות גוף טבעי באזור. לכן, גם אם הדבר ימשך עוד חמישים שנה, היהודים יגרמו לתגובת נגד לקיומם באזור בקרב העולם הערבי והאסלאמי. זאת, משום שהם אינם יכולים להימנע מיצירת בעיות כלכליות, פוליטיות, וביטחוניות בארץ..."

 [1] הראיון פורסם בשני חלקים: אל-משאהד אל-סיאסי 30.5.1999; 6-6-1999