המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הדיון הציבורי בסעודיה בנושא הקיצוניות בבתי הספר
7/12/2004

 

הדיון הציבורי בסעודיה בנושא הקיצוניות בבתי הספר

 

לאחרונה קראו בכירים במערכת החינוך בסעודיה להימנע מלהפיץ דעות קיצוניות בבתי הספר ואף החלו פעילויות להגברת מודעות המורים בעניין זה. במקביל, בעלי טורים בסעודיה קובעים כי מערכת החינוך הסעודית, שבכיריה מחזיקים בתפיסות קיצוניות, אינה עושה די בכדי למגר את התופעה.     

 

אנשי שלטון סעודיים מנחים את מערכת החינוך

עם פתיחת שנת הלימודים בסעודיה קראו בכירים סעודים למורים שלא להפיץ דעות קיצוניות בקרב התלמידים ואיימו כי מורה שיפיץ דעות קיצוניות יפוטר. יורש העצר האמיר עבדאללה בן עבד אל-עזיז, אמר ב-5.9.2004 בפני אנשי חינוך בכירים: "שימו לב למורים שלכם, אנו רוצים לשרת את הדת והמולדת ולא לשרת את הטרור..."[1]

 

שר החינוך הסעודי, מחמד אחמד אל-רשיד, אמר בנאום שנשא ב- 10.9.2001 לרגל פתיחת שנת הלימודים: "האירועים הנפשעים והמטורפים שארצנו הייתה עדה להם לא יזעזעו בשום אופן את מבטחנו באללה ואת אמונתנו במיומנותם ובכשירותם של אנשי הביטחון... סעודיה לא תובס בשום אופן על ידי הכפירה, התעיה והסטייה מדרך הישר המאיימות על ביטחון החברה ויציבותה...

 

בטרם יבוצע פשע קיימת מחשבת [הפשע] בראשם של מבצעיו. המעשים הנפשעים הם תוצאה של מחשבות נפשעות... חובה על המורים להבין את ההבדל הגדול בין מורה לבין מופתי. עליהם ללמד את התלמידים, בדרך הטובה ביותר, את מה שמופיע בתוכניות הלימוד מבלי להוציא פסקי הלכה [פתוא], ומבלי לסטות מתוכנית הלימודים ולהלעיט את התלמידים בסוגיות שאין להם כל קשר אליהן...

 

בית הספר הוא מפעל [ליצירת] בן האנוש ואין קודם לו זולת הבית. על כולם להתנגד לכל סטייה, שכן מרבית השרפות פורצות מהגיצים הקטנים ביותר, ולפיכך יש לטפל בכל סטייה ולחסלה טרם הופעתה."[2]

 

בהזדמנויות אחרות אמר אל-רשיד: "משרד החינוך לא יקבל בשום אופן מורה הנושא דעות מוטעות המשפיעות על הדור הצעיר"[3], וכי "גורם כלשהו שינקוט במדיניות קיצונית ייעקר ממערכת החינוך".[4]

 

במהלך ביקור ב-7.9.2004 במנהלת החינוך הכללית אמר האמיר ג'לוי בן עבד אל-עזיז: "אין מקום לפרשנויות אישיות של המורה המחזיק בתכנית הלימודים. אל לו לסטות ממנה אפילו אם נותר לו זמן פנוי במהלך השיעור".[5] 

 

מושל אזור תבוכ, האמיר פהד בן סולטאן, אמר בנאום שנשא ב- 12.9.2004 בפני חברי מועצת החינוך בתבוכ: "המורים אחראים לשמור על דרך המחשבה של הדור הצעיר בראשית התגבשותה... אין זה מקובל שמישהו מקרבנו יפיץ קיצוניות, קנאות, טרור וכפירה. אסור לנו לאפשר שיימצא בינינו אדם המזדהה עם קבוצה הנושאת דעה מסוכנת וסוטה... הנשק שעלינו לדבוק בו על מנת להילחם בדעה הסוטה הוא דבקות באמונה נטולת פגמים וקיצוניות." כמו כן, הוא קרא בנאומו למורים לעודד את התלמידים לנקוט בעקרון השיח ולקבל את דעת האחר.[6]

 

בחודש דצמבר התכנס בט'הראן 'הפורום הלאומי הרביעי' שארגן "המרכז ע"ש המלך עבד אל-עזיז"   תחת הכותרת: "בעיות הנוער... הרצוי והמצוי". משתתפי הפורום המליצו: "לפתח את תוכניות הלימוד" כדי לפתח בקרב התלמידים את "יכולת החשיבה הביקורתית, היצירה, לחנכם להתנהגות טובה, להקנות להם ערכים של מתינות, דרך האמצע וכיבוד האחר, ולהרגילם לנהל דיון וויכוח."[7]   

 

פעולות הדרכה וענישה במערכת החינוך

לאחרונה נקטה מערכת החינוך בסעודיה בכמה צעדים לאכיפת הוראותיה להימנע מקיצוניות בבתי הספר ולהגברת המודעות בקרב המורים לנושא זה.

 

בכמה בתי ספר בסעודיה התנהלו לאחרונה פעילויות להגברת המודעות בחשיבות מיגור הקיצוניות בבתי הספר. הוקם פרויקט חינוכי תחת הכותרת "ביטחון המולדת – אחריות של כולם" שמטרתו "להדגיש את תפקיד המורה בהגנה על המולדת וביטחונה, להגן על הדור הצעיר מפני דעות הרסניות ולתקן את דרכי החינוך השגויות."[8]  כמו כן, מנהלת החינוך במכה ארגנה בכל בתי הספר בעיר מסעות הסברה שמטרתן "להגביר את התודעה בדבר סכנת הטרור והדעה הקיצונית, ובדבר דרך האמצע באסלאם."[9]

 

מנהלת החינוך במחוז אל-טאיף - על פי דיווח ביומון הסעודי "אל-וטן" - פיטרה מורה לאנגלית לאחר שהתברר כי המורה חרג מתוכנית הלימודים והקדיש חלק מזמן השיעור לקריאה בקוראן במקום לימוד השפה האנגלית. ועדה מיוחדת שחקרה את הנושא קבעה כי המורה אינו יכול יותר ללמד וכי ההחלטה התקבלה "כדי להגן על התלמידים מתפיסותיו המפוקפקות [של המורה]".[10] 

 

בכיר במשרד החינוך הסעודי: יש קיצוניות בבתי הספר  

העורך לשעבר של היומון הסעודי "אל- וטן", קינאן אל- ע'אמדי, ציטט במאמר פרי עטו מכתב ששלח אליו בכיר במשרד החינוך ובו נאמר: "מתוקף היותי בכיר במשרד החינוך המאמץ את רעיון שינוי תכניות החינוך בהתאם לאינטרס המדינה, אני מאשר בפניך כי יש זרם רעיוני מאורגן עליו נמנים אנשי מפתח במשרד [החינוך], וכי הוא מהווה סכנה ממשית לביטחון הרעיוני בסביבה החינוכית. סכנת זרם 'קיצוני' זה טמונה בכך שהוא מעוות את תפיסת הלאומיות, מפיץ רעיונות התומכים באלימות ומכשיל את תוכניותיהן של ההנהגות הלאומיות 'המתונות' בתוך המשרד."

 

באותו מאמר התייחס אל-ע'אמדי לדבריו של האמיר עבד אללה בשיחה עם אישי החינוך: "כולכם יודעים מהו 'הדבר הזה' אליו התייחס האמיר [עבד אללה] במרירות וביגון כבדים. 'הדבר הזה' הוא קיצוניותם של כמה מורים ובכירים במשרד החינוך, וייתכן שבין הנוכחים היה מישהו שיורש העצר התכוון אליו.

 

[בנאומו השתמש עבד אללה במילה 'כמה' בהתייחסו למורים המפיצים דעות קיצוניות] המילה 'כמה' משמעה 'מיעוט', אולם למיעוט יש השפעה. המורה הקיצוני משפיע על מספר גדול של תלמידים, מדריך ההוראה הקיצוני תומך בסוג זה של מורים, האחראי הישיר הקיצוני שלהם תומך במדריכי הוראה ובמורים כאלה, והמנהל הקיצוני תומך בכולם, מקדם אותם, מעודד אותם ומעניק להם סמכויות. 'קיצוניותם' ולא מיומנותם הופכת לקנה המידה הראשון, וייתכן אף היחיד, לקידומם... 

כך הופך 'המיעוט' לבעל השפעה חזקה ביותר, לא רק במשרד החינוך, אלא גם במיניסטריונים ובאוניברסיטאות. אמנם משרד החינוך אינו הגורם היחידי האחראי לעקירה מן השורש של המחלה הזאת הקיימת בסביבתנו, אך הוא אחד הגורמים החשובים לכך".[11]

 

במאמר אחר כתב אל-ע'אמדי: "הקיצוניות היא מדגרה בה צומחת 'האידיאולוגיה של התכפיר [האשמת מוסלמי בכפירה] המובילה לטרור... הקיצוניות מסוכנת יותר מטרור מזוין, משום שהאחרון מתבצע על ידי אנשים ידועים או קבוצות מוכרות שניתן להתנגד להן בכוח ולעקור אותן במהירות. אולם כשהקיצוניות נשארת, עד מהרה מופיעות קבוצות דומות, משום שהדגירה נמשכת".[12]

 

תוכנית טלוויזיה סעודית מבקרת את הקיצוניות בבתיה"ס

מזה שנים משודרת בסעודיה בחודש הרמדאן סדרת הטלוויזיה הקומית "הכל או לא כלום" [טאש מא טאש] העוסקת בעיקר בענייני פנים בסעודיה. השנה, עסק אחד הפרקים בסוגיית הקיצוניות בבתי הספר הממשלתיים בסעודיה. בפרק נראה מורה לענייני דת המלמד על הסובלנות וקבלת האחר בעוד מורה אחר לענייני דת עורך לתלמידים שטיפת מוח ומלמד אותם על תכפיר [האשמת מוסלמי אחר בכפירה] ושנאת לא מוסלמים ואף קורא לפגוע בהם כאשר הדבר אפשרי.

 

מנהל בית הספר ידע על דעותיו הקיצוניות של המורה השני אך לא עשה דבר כדי למנוע זאת. יתרה מכך, כאשר נודע למנהל כי המורה המתון מחנך לסובלנות הוא השתולל והזמין מפקחים ממשרד החינוך שיערכו למורה חקירה בעודו יודע כי גם הם מחזיקים בדעות קיצוניות. כאשר המורה המתון החליט להתלונן על הקיצוניות הוא הופתע לגלות כי הוועדה הרשמית שאמורה לדון בנושא כוללת את אותם מפקחים שחקרו אותו, את המנהל ואת המורה הקיצוני וכאן הסתיים הפרק.[13]    

 

פרק זה בסדרה עורר תגובות רבות מצד בכירים במערכת החינוך ובעלי טורים סעודיים. "הועדה המרכזית לתוכנית הביטחון הרעיוני" באזור אל-ריאד בראשות עבדאללה בן עבד אל-עזיז אל-מעילי, מנכ"ל מערכת החינוך בריאד אשר כוללת ראשי מחלקות ומומחים במנהלת החינוך דנה בפרק זה של הסדרה. חברי הועדה קבעו: "לאחר דיון בפרק [בסדרה] התברר כי הוא רחוק מן המציאות וכי [הקיצוניות] אינה תופעה המתפשטת בבתי הספר והיא מוצגת [בסדרה] בצורה מוגזמת." ראש הועדה, אל-מעילי,  ציין כי "מנהלת החינוך הכללית בריאד משקיעה מאמצים על מנת לעקוב אחר אלו המושפעים מדעות קיצוניות, בין אם מדובר במורים או בתלמידים. מצבים רבים טופלו על פי תכנית וכלים מסוימים תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הנוגעים בדבר".[14]

 

בעקבות החלטת הועדה, פרסם בעל הטור חמוד אבו טאלב ביומון הסעודי "אל-וטן" מאמר חריף תחת הכותרת "מדוע אנו מוליכים שולל?" ובו ביקורת קשה על הטיפול הלקוי של הועדה בנושא הקיצוניות בבתי הספר. במאמר נכתב: "זו הפעם הראשונה שאני שומע שיש מה שמכונה 'הוועדה המרכזית לתוכנית הביטחון הרעיוני' במערכת החינוך ואלמלא הידיעה שפורסמה בעיתון אל-ריאד לא ידעתי על קיומה של ועדה זו, שכן אף אחד מבכירי החינוך במחוזות האחרים אותם שאלתי לא שמע אף פעם על קיומה. טוב שקיימת ועדה העוסקת בעניין רגיש כמו ביטחון רעיוני במוסדות החינוך. אלמלא היו חששות בנוגע לפגם [כלשהו] המשתלט על רעיון [כלשהו], לא היתה ועדה כזו...

 

אולם, הוועדה המכובדת של אנשי החינוך החליטה שאין קיצוניות אידיאולוגית ודתית בבתי הספר. היא הכחישה, במשפט קצר, את קיומו של דבר שמיליוני תושבים והמדינה [כולה] יודעים על קיומו.

אחרי ההכחשה המוחלטת הזאת, פתאום השתנתה נימת הוועדה, והיא אמרה שהפרק רחוק מן המציאות ואינו משקף תופעה המתפשטת בבתי הספר'. אמנם הדעות חלוקות לגבי 'התופעה' ומשמעותה, אולם כיצד נוכל להשלים עם ההכחשה המוחלטת [הזו של הוועדה] שאין [בבתי הספר] שום צורה של קיצוניות דתית ואידיאולוגית?

 

מה שמפתיע גם הוא שבסוף הידיעה [שפורסמה ביומון אל-ריאד] הפריכה הוועדה את הכחשתה, כאשר אמרה כי היא עוקבת אחר מורים ותלמידים המושפעים מדעות סוטות, ושמצבים רבים [כאלה] כבר טופלו. בשם אללה, איך יכולה הסתירה הזאת להתיישב?... מובן מאליו שההכחשה הזו אינה מוזרה, שכן אנו אומה של הכחשה, ו[קיומה של] הוועדה [הזו] אינו בגדר חידוש, שכן אנו עם של ועדות. אולם האם נוסיף לנו תואר חדש כשנאמר שאנו עם של סתירה ברורה ומבישה?

 

העניין הזה מתקשר לנושא חשוב שכבר אינו סוד [הכוונה לקיצוניות בבתי הספר], בין אם סדרה טלוויזיונית התייחסה לכך ובין אם לאו לא, משום שנושא זה ברור כשמש. יתרה מכך, אנו התחלנו לסבול מתוצאותיו המצערות ומפגעיו כחברה – על פרטיה, מנגנוני הביטחון שלה, תדמיתה וקשריה [עם מדינות אחרות].

 

לטובת מי אמרה הועדה את דבריה? מי היא מעוניינת שירוויח מההטעיה הבוטה בנוגע למציאות? יתרה מזאת, למי היא מחניפה? וממי היא פוחדת כשהיא מתעקשת על כך שמה שאנשים רואים וחיים אותו הוא בבחינת הזיות ודמיונות בלבד? מה שקורה הוא התמסרות והמשך לאסונות שהתרחשו בעבר בגללנו, וכעת אנו סופגים את תוצאותיהם. אנו מייפים את הדברים ובמקרה הטוב מתרצים אותם, מגינים עליהם, ומשבחים את אלו שגרמו להם."[15]      

 

עורך לשעבר של יומון סעודי: בבתיה"ס נערכת שטיפת מוח
עבד אל-רחמן אל-ראשד מנהל ערוץ "אל-ערביה" והעורך לשעבר של היומון הלונדוני "אל-שרק אל-אוסט" כתב במאמר ביומון "אל-שרק אל-אוסט": "ראיתי באחד העיתונים הסעודים ידיעה כי הולקו שני נערים שכתבו סיסמאות תמיכה בסדאם [חוסיין] ובן לאדן על קירות הבתים ב[אחת] השכונות... אנו נלחמים בבן לאדן על הקירות בעוד שיש מי שמנהל לטובתו תעמולה בעיתונים בטענה כי נרקמת מזימה כנגד האסלאם, וכי סדאם חוסיין ובן לאדן ואחרים חפים מפשע וכי אמצעי התקשורת המערביים רקמו מזימה נגדם כדי להדביק למוסלמים האשמות שאין להם כל קשר אליהן.

 

לא ניתן להילחם בתלמידים גרועים לפני שנלחמים ברעיונות גרועים ובאלו המפיצים אותם בבתי הספר, באמצעי התקשורת, באינטרנט, בחוגי התעמולה לאסלאם [דעוה] ובמחנות הנוער. [מקומות] אלו הם המקור של הרעיונות [הללו] ובהם נערכת לנוער שטיפת מוח. כאשר נער משרבט [סיסמאות] על אחד הקירות בשכונה הוא מביע באופן אינסטינקטיבי את התרבות שלמד."[16]   

 [1] עכאט', (סעודיה), 6.9.2004.

[2] עכאט', (סעודיה), 11.9.2004.

[3] עכאט', (סעודיה), 11.9.2004.

[4] עכאט', (סעודיה), 7.9.2004.

[5] אל- יום, (סעודיה),  8.9.2004.

[6] אל- יום, (סעודיה),  13.9.2004.

[7] אל-וטן (סעודיה), 10.12.2004.

[8]  עכאט' (סעודיה), 10.10.2004

[9]    עכאט' (סעודיה), 16.10.2004

[10]  אל-וטן (סעודיה), 29.11.2004.

[11] אל- וטן, (סעודיה), 9.9.2004.

[12] אל- וטן, (סעודיה),11.9.2004.

[13]  Arab News (סעודיה), 3.11.2004.

 [14] אל- ריאד, (סעודיה), 12.11.2004

[15] אל- וטן, (סעודיה), 16.11.2004.

[16]  אל-שרק אל-אוסט, (לונדון), 11.12.2004.