המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

קמפיין בעזה נגד אלימות כלפי נשים, כדי ליצר מודעות לתופעה

ערוץ הטלוויזיה האינטרנטי אחנא TV (ישראל) שידר כתבה על קמפיין של נשים בעזה נגד אלימות כלפי נשים בחברה הערבית, בו סיפרו נשים שהוכו על ידי בני זוגן על כאבן, במטרה ליצור מודעות לתופעה בקרב הערבים

קוד הטמעה :