המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כתב עת של אל-קאעדה: להגביר הלחימה בחודש הרמדאן
25/10/2004

כתב עת של אל-קאעדה קורא ללוחמי הג'יהאד להגביר את הלחימה

בחודש הרמדאן - חודש הג'יהאד

                                                                                                 

 

בגיליון מס' 27 של כתב העת האלקטרוני המקורב לאל-קאעדה בחצי האי ערב, "צות –אלג'יהאד", פורסמו לרגל חודש הרמדאן מספר מאמרים העוסקים בחשיבות מלחמת הג'יהאד בחודש הרמדאן וקוראים ללוחמי הג'יהאד להגביר את הלחימה נגד הכופרים בחודש זה[1]. להלן קטעים משני מאמרים שהופיעו בכתב העת:

 

מאמר הפתיחה: התקרבו לאללה באמצעות דם הכופרים  

במאמר המערכת מאת סעוד בן חמוד אל-עתיבי, המבוקש על ידי השלטונות הסעודים נכתב:

"הוי מוסלמים! צאו לג'יהאד למען אללה! גן העדן כבר פתח את שעריו ובתולות גן העדן כבר התקשטו לקראת חתניהן, זוהי הבטחתו של אללה. שום בעל לב לא ישקוט ולא ינוח עד שיצא להילחם נגד אויבי אללה כפי שנצטווה. מי שאינו פועל [ויוצא לג'יהאד] מתוך ציות לצו אללה, ומתוך קנאה לכבוד המוסלמיות שחולל באבו ע'ריב ובבתי כלא אחרים של מנהיגי הכפירה, וכן מתוך התלהבות ובושה מההשתמטות [מהקרב], מה עוד יכול לעורר אותו [לצאת לקרב] נוסף על כל [הגורמים] הללו?...

 

הוי מוסלמים! חובה  עליכם, לכל הפחות, להתפלל למען אחיכם לוחמי הג'יהאד אשר מסרו את נפשם ושפכו את דמם למען אללה מתוך הגנה על המקומות מקודשים שחוללו וכנקמה על כבוד האומה שנפגע על ידי נושאי הצלב והיהודים. אל תשכחו להתפלל על אחיכם בפלוג'ה...

 

אנו מתפללים למען לוחמי הג'יהאד בפלוג'ה ובעיראק, באפגניסטאן, בצ'צ'ניה, בחצי האי ערב..., בפלסטין הפצועה שהמרושעים שבבני אדם מפיצים בה שחיתות יותר מחמישים שנה ללא מושיע ובמצרים שאחיכם הגיבורים פעלו בתחומה ותקפו בית מלון שבו התכנסו היהודים והרגו עשרות מהם כקורבן לאללה לפני הרמדאן. אנו מבקשים מאללה שלא ישלול מהם את שכר הפעולה העצומה הזאת.

 

אל תשכחו את אחיכם באלג'יריה אשר נלחמים למען אללה יותר מעשר שנים. [לוחמים אלו] נפגעו מנטישתם על ידי הקרובים להם, מעוינותם של הרחוקים מהם, מהתנפלותו של האויב ומצרות וניסיונות [שונים] אך הדבר לא החלישם. אנחנו מעריכים אותם ואללה יתן להם את גמולם. אנו מבקשים מאללה שינחיל להם ניצחון ולשאר לוחמי הג'יהאד בכל מקום...

 

הו לוחמי הג'יהאד בכל מקום! חודש הג'יהאד הזה הגיע עם הטוב שבו ועם השכר הכפול [הניתן ללוחמי הג'יהאד] במהלכו. התקרבו לאללה באמצעות דם הכופרים, אל תתרשלו בשפיכתו ומחקו באמצעותו את ההשפלה והקלון מאומתכם! עשו שחודש זה יהיה כמו החודש של קרב בדר, כיבוש מכה ושקחב  וכיבושים אסלאמיים אחרים[2].

 

אנחנו מבקשים מאללה שיהפוך את חודש הרמדאן הזה לחודש העוז, הניצחון והעוצמה, יניף בו את נס הדת, יחזק את האסלאם והמוסלמים, ישפיל את הפוליתיאיזם והפוליתאיסטיים, יניף את דגל המונותיאיזם, יבסס את דגל הג'יהאד וידכא את האנשים הסוטים והסרבנים...".

 

מאמר נוסף: בחודש הרמדאן התעופפו ראשי הכופרים

במאמר נוסף פרי עטו של השיח' עאמר בן עבדאללה אל-עאמר תחת הכותרת "זהו חגכם, הו אנשי הג'יהאד"  נכתב: "הוי אנשי הג'יהאד, זהו חגכם מכיוון שלג'יהאד במצב של צום, במיוחד בשל הכבוד של חודש הרמדאן, יש טעם ערב מאוד בעיני אנשי אמונה.

כמה נפלא, לשמוח בשבירת צום ולטעום את הרג הכופרים, להתענג על בכיים של העריצים והפרוצים השפלים ועל דברי הגינוי על מות אדוניהם ועבדיהם הכופרים, המושמעים  על ידי הרשעים בערוצי טלוויזיה. [חודש הרמדאן הוא] חודש של לחימה, מסירות נפש, כיבושים, ניצחון הדת והשפלת הכופרים. הפשיטות העזות והנבחרות ביותר התרחשו ברמדאן. קרב הישועה אשר בו הועפו הראשים של האמיצים ביותר שבין הכופרים משבט קורייש - הוא קרב בדר, ובו נתן אללה ניצחון למאמינים ולנביאו וסייע להם בצבא [מלאכים] מצבאותיו! 

 

ב[חודש] הרמצ'אן נכבשו הארצות והלבבות של הבריות כיבוש עצום - הוא כיבוש מכה - שבעקבותיו אימצו האנשים את דתו של אללה בין מרצון ובין מתוך כפיה והשבטים [הערבים] התאסלמו...

ועל כך אמר [אללה] יתחזק  ויתעלה: 'ראה שהאנשים מאמצים את דתו של אללה בהמוניהם' [קוראן 110;2]...

 

[כמו כן, אמר הנביא [על פי החדית'] מפי [חברו] אבו הורירה [בפרשו את הפסוק]  'אתם האומה הטובה ביותר אשר נשלחה לבני האדם' [קוראן 110;3] לאמור: 'אתם האנשים הטובים ביותר לבני המין האנושי: אתם מובילים אותם  בשלשלאות על צוואריהם עד שיתאסלמו'- [את החדית' הזה] מסר אל-בוח'ארי [בקובץ החדית'ים שלו]...

 

אחמד [בן חנבל] מסר [בקובץ החדית'ים שלו] מפי אנס [בן מאלכ] ש[מחמד] שליח אללה אמר לאיש אחד: 'התאסלם!' והלה ענה לו: 'אינני רוצה'. אמר לו [מחמד]: '[עשה זאת] גם אם אינך רוצה'. האם יש דבר המרגיז את אויבי אללה יותר מהג'יהאד? השטן, מפקד הכופרים בקרב בדר היה מסית אותם [להילחם], מבטיח להם [הבטחות] ומעורר את תאוותיהם וכאשר הוא ראה את המלאכים הוא ברח והשליך את עצמו לים...

 

השטן הוא אויב אללה המתאמץ בכל כוחו לכבות את אורו של אללה ואת ייחודו ולשם כך הוא מסית את בעלי בריתו הכופרים והצבועים ומדיח אותם [לדבר עברה]. כך גם לגבי השטנים מקרב בני האנוש כיום, כפי שקורה עם העריצים בחצי האי הערבי המעודדים את עבדיהם בשירותי המודיעין והמשטרה ומבטיחים להם ולבני עמם כסף, מתנות וטובות הנאה בעולם הזה, כפי ש[אללה] אמר: '[השטן] מבטיח להם טוב ומעורר את תאוותיהם אך השטן מבטיח רק דברי דברי רמייה' [קוראן 4;120]... 

 

באותו אופן מדיחים השליטים העריצים הללו אתכם [בהבטיחם]  שתהיו  שהידים למען המולדת  כדי שנציב המחוז יתפלל על נשמותיכם ויעלה אתכם בדרגה לאחר מותכם, בעוד הקבר נאטם עליכם  וצלעותיכם יחליפו את מקומן [כתוצאה מעונש חיבוטי הקבר]. המעשה הבזוי שלכם – לחימתכם בהגנה על הצלב והשליטים העריצים – יחזור אליכם ויפתח לכם שער הגהינום אשר הוא משכנכם.

מה אתם חושבים? שאולי לא יגיע יום הדין או שלא תהיה תחיית המתים?..

 

הוי אנשי הג'יהאד בכל מקום! ברמדאן יש שני סוגי ג'יהאד: הג'יהאד ביום [המתבטא] בצום והג'יהאד בלילה [המתבטא] בתפילה. קיימו גם את הג'יהאד נגד אויבכם בידיכם, הקריבו את נפשכם ואת רכושכם בלחימה נגד אויבכם, כחיקוי ל[מעשיו של מחמד] נביאכם בחודש רמדאן [וכדי] להרגיז את אויביכם.

 

הוי אנשי הג'יהאד, ניצחון דת אללה יהיה כמו שאללה אמר: 'הילחמו בהם כדי שלא תפשה מלחמת אחים [פתנה] בארץ והדת תהיה לאלוהים [קוראן: 2; 192]' והרי הארץ מלאה במלחמות אחים וכפירה.

 

הוי אנשי הג'יהאד, טהרו את הארץ מהכפירה ומהכופרים באמצעות הג'יהאד והמלחמה [ובאמצעות] החרב והרומח. אל תלכו שולל אחר כוחם של הכופרים מפני שכוחם, תהא עוצמתו אשר תהא, נתון תחת שליטתו של אללה וסדר העולם שלו.

 

דעו שאללה מנחיל לכם ניצחון ותומך בכם שפי שהבטיח. נצלו את החודש הנעלה הזה מכיוון שהוא מחבר יחדיו גורמים גדולים: הצום, תפילת הלילה, הקראת הקוראן ומעשים טובים אחרים. אי לכך ביטחו בריבונכם, הילחמו באויביכם וטהרו את חצי האי ערב מן הכופרים."[2]  קרב בדר התרחש בשנת 624 בין מחמד לבין שבט קוריש. מכה נכבשה על ידי מחמד בשנת 630. שקחב היתה עיר בדרום דמשק, בה התנהל קרב בין הטטרים למוסלמים בשנת 1304 בו היה נוכח אבן תימייה.