המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בכירים סורים על האפשרות לחזרתם של פעילי "האחים המוסלמים" לסוריה
21/8/2004

 

בכירים סורים על האפשרות לחזרתם של פעילי 'האחים המוסלמים' לסוריה

 

לאחרונה עולה תכופות בתקשורת הסורית שאלת חזרתם האפשרית של פעילי 'האחים המוסלמים' לסוריה. מזה כ-20 שנה נמצא הארגון מחוץ לחוק בסוריה וההשתייכות אליו דינה מוות. בעוד שבכירי הממשל הסורי מפזרים הצהרות המכינות, לכאורה, את הקרקע לקראת שינוי, מזדרזים בכירי הארגון דווקא להכחיש את קיומם של כל מגעים בנושא.

 

לאחרונה הכחיש יו"ר הלשכה הפוליטית של ארגון האחים המוסלמים בסוריה, מחמד פארוק טיפור, את קיומם של מגעים בין ארגונו לבין שלטונות סוריה בעניין חזרתם של אנשי 'האחים' לסוריה והשתתפותם בתהליך ההיפתחות הפוליטית והלאומית. טיפור קרא להפסיק את 'המעצרים הגורפים' בסוריה, לחשוף את גורלם של ה'נעדרים', לטפל בנושא המהגרים והגולים ולבטל את חוק מס' 49 המטיל עונש מוות על מי שמשתייך ל'אחים המוסלמים'[1].

 

חרושת השמועות החלה בדברי הנשיא בשאר אסד עצמו, שאמר באפריל 2004 לתחנת הלווין אל-ג'זירה: "כמה מנהיגים של האחים המוסלמים שהיו מעורבים בעבר באירועים חזרו לסוריה. מנהיגים אלו, שבשנות ה-80 נכנסו לבתי הכלא והיו אחראים על פעולות הרס, וגם אלה הנמצאים ברמות הבכירות ביותר, יצאו עכשיו מבתי הכלא, ועכשיו רוב [חברי] האחים המוסלמים חיים חיים נורמליים בסוריה. זה אפשרי. באשר לאלה שנמצאים מחוץ לסוריה, חלק מהם חזר לסוריה, וגם אנשים מן השורה שאינם מנהיגים אך משתייכים או מזדהים עם האחים המוסלמים חזרו בצורה שקטה ומסודרת.יש הכרה בטעויות העבר, כמו  מעשי הרג והרס נגד אזרחים סורים "[2].

 

בכירים סורים, כמו שר החוץ, פארוק אל-שרע, הכחישו בעבר את עצם קיומם של 'גולים' סורים[3], אך לאחרונה גם אל-שרע עצמו הודה בקיומם[4]: "הנשיא אסד אינו רוצה כי יישאר ולו סורי אחד החש כי הוא מקופח או מנודה... בסופו של דבר ההנהגה הסורית נמצאת לצדם של כל האזרחים הסורים. אינני רוצה שיובן כי ביטול הקיפוח יכול להתרחש בבת אחת, שכן ישנו מידע רב שזקוק לאימות, אך המגמה הזו החלה בדרכה. האחים המוסלמים הסורים מפרסמים מפעם לפעם דיעות הנעות בין השלילי לחיובי, ובסך הכל אני רואה אותן כחיוביות. בארבע השנים האחרונות נפתחו המחשבות בכיוון הנכון, ואנו מקווים כי מגמה זו תימשך מבלי שתנוצל בכיוון ההפוך".

 

ואילו השרה הסורית לענייני מהגרים, בות'יינה שעבאן, אמרה ליומון הכוויתי אל-ראי אל-עאם:[5]: "[הנשיא בשאר] אסד שחרר [אסירים] רבים, אך המשרד [לענייני מהגרים] אינו עוסק בכך. זה אינו עניינו של המשרד למהגרים אלא עניין פוליטי בדרג שמעל למשרד. ישנה מדיניות של פתיחות שמונהגת ומכוונת ע"י [הנשיא] אסד, ויש מהגרים רבים שחזרו לארץ לאחר שלא היו בה שנים רבות, לאחר שהמכשול [שמנע זאת] הוסר. כל דבר ניתן לפתרון, ויש לנו הוראה לפתור אותו בשיתוף עם הגורמים המוסמכים. יש לנו תפקיד חשוב [בקשר ש]בין המהגרים לבין המולדת. מהגרים רבים ממלאים שאלונים עם כל המידע שיש ברשותם... המידע הוא רכושו הבלעדי של המשרד לענייני מהגרים. איש אינו יכול לעיין בו, ולא ביקשנו מאיש לעיין בו. אנו עובדים בשקיפות ובאהבה עם המהגרים, ואינני רואה אלא ניצני אהבה ואמון אצלם".

 

גם חבר הפרלמנט הסורי, מחמד חבש, גילה כי מתנהלים מגעים בנושא זה, אך דבריו הוכחשו בתוקף ע"י המפקח הכללי של האחים המוסלמים בסוריה, שיח' עלי צדר אל-דין אל-ביאנוני[6].

 

 [1]  אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 16.8.2004.

[2] ר' דוח ממרי

 Champress11.8.04. [3]

[4] www.thisissyria.net/2004/07/31/syria&lebanon.html אח'באר אל-שרק

[5]אל-ראי אל-עאם (כווית), 13.8.04.