המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ברכת שנה טובה מצוות מכון ממרי
5/9/2021
שנה טובה מצוות מכון ממרי
                                                 מאת שושנה נורמן