המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב ירדני בכיר: הסכסוך עם ישראל אינו פתיר; עסקת המאה תיכשל בשל התנגדות הערבים
23/6/2019


כותב ירדני בכיר: הסכסוך עם ישראל אינו פתיר;

עסקת המאה תיכשל בהיעדר תמיכה של העמים הערבים

 

העיתונאי הירדני הבכיר, פהד אל-ח'יטאן, המקורב לממסד, פרסם ב-15.4.19 בטורו ביומון אל-ר'ד מאמר שכותרתו "אשליות השלום עם ישראל", בו טען כי הסכסוך הערבי-ישראלי הוא סכסוך מסובך אשר אינו ניתן לפתרון גם במסגרת עסקה גלובלית. אל-ח'יטאן טען כי למרות הלחצים הרבים שמפעיל הממשל האמריקני לקידום עסקת המאה ולמרות הסכמי השלום שחתמה ישראל עם ירדן ומצרים והתקרבותה למדינות ערביות אחרות, העמים הערבים עצמם שונאים את ישראל, רואים בה "ישות זרה" באזור ו"בלתי לגיטימית" וממשיכים להתנגד לכל תכניות השלום עמה. להערכתו, "הדור הנוכחי לא יהיה עד בשום אופן לפתרון קבע של הסכסוך עם ישראל, שבמסגרתו תהפוך ישראל לישות טבעית ומקובלת באזור הערבי" וכל מי שחושב אחרת ובראשם נשיא ארה"ב טראמפ שוגה באשליות.

 

פהד אל-ח'יטאן[1]

 

להלן תרגום קטעים מהמאמר:

 

"ממשל טראמפ יכול בכל מועד שירצה להציג את תוכנית השלום או את עסקת המאה כפי שהוא מכנה אותה, שבה מתואר בפרוטרוט פתרון לסכסוך. [לממשל טראמפ] יש כוח והשפעה שמאפשרים לו ללחוץ על הצדדים השונים, כדי להעביר את עסקה זו. ממשלים אמריקנים קודמים הפעילו לחצים שונים על צדדי הסכסוך ומעולם לא הצליחו לממש את תכניותיהם, ומה שחשוב מכך הוא שהם לא הצליחו להשיג את תמיכת העמים בתכניות השלום שלהם.          

   

ישראל יכולה לטוות קשרי נורמליזציה בגלוי ובחשאי עם מדינות ערביות ואסלאמיות, והיא עושה זאת בהתמדה ומגיעה להישגים, אך ניסיונות העבר מוכיחים, שנורמליזציה עם ממשלות לא מבטיחה שלום בין העמים, בהעדר תנאים היסטוריים אמיתיים לשלום צודק. אש"ף הכיר בישראל ועשה עמה הסכם היסטורי, שהצמיח שלטון פלסטיני בשטח, אך השלום בין הפלסטינים לישראלים, עודנו חלום רחוק. ישראל חתמה על הסכם שלום עם מצרים וירדן, אך העמים בשתי הארצות האלה הם השונאים הגדולים ביותר של ישראל, כפי שעולה מסקרי דעת קהל מערביים.

 

הסכסוך הערבי-ישראלי הוא מסובך והיסטורי, אבל ניתן להבין אותו בקלות מהצד הערבי. ישראל בעיני רוב מוחץ של העמים הערבים היא ישות בלתי לגיטימית, אשר גזלה אדמה שאינה שלה, וגרשה עם מאדמתו. בעיני הרוב הזה, ישראל היא ישות זרה בלב אזור שיש לו היסטוריה, ערכים, תרבות ותשתית חברתית משותפים, ולא ניתן להתפייס עם הישות הזאת לפי תנאיה. המינימום שהעמים הערבים יכולים לקבל הוא חלוקה צודקת של אדמת פלסטין. אפילו הפתרון הזה, על הרווחים שיש בו לעם הפלסטיני, ימשיך להיות לא מקובל על זרם נרחב ברחוב הערבי, ומימושו לא ישנה רבות את רגשות השנאה לישראל. כפי שאמרתי, העניין קל להבנה, אך הוא מסובך מאוד במציאות. אני חושב שהדור הנוכחי לא יהיה עד בשום אופן לפתרון קבע של הסכסוך עם ישראל, שבמסגרתו תהפוך ישראל לישות טבעית ומקובלת באזור הערבי.   

 

חלק גדול מהסכסוך מבוסס על עקרון הזהות. כל הניסיונות לפתור סכסוכים, הטומנים בחובם עימות בין זהויות, מבלי להכיר אופן ברור וצודק בזהות הקורבנות ובזכויותיהם - נכשלו. מי יכול להעלות על הדעת למשל שהרשות הפלסטינית או הממשלות הערביות, יוותרו על עקרון זכות השיבה לפליטים הפלסטינים, כלומר [יסכימו] לגזר דין מוות לזכות זו? יש מיליוני פלסטינים, שגם אם בחרו לחיות מחוץ לפלסטין מרצונם, אין זה אומר בשום אופן שהם ויתרו על זהותם הפלסטינית. צאצאי המהגרים, ברחבי תבל, אשר נולדו והשתלבו לחלוטין בחברות חדשות, לא יוותרו לעולם על זהותם המקורית, והם מחיים אותה כל יום מחדש.

הסכסוך הזה אינו ניתן לפתרון, אפילו אם הייתה מושגת עסקה גלובלית בעניינו. מי שחושב אחרת שוגה באשליות, גם אם הוא נשיא המדינה החזקה בעולם."[2][2]  אל-ר'ד (ירדן), 15.4.2019