המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
פסק הלכה בסעודיה אוסר מימון טרור
11/5/2010

 

פסק הלכה בסעודיה אוסר מימון טרור

 

ב-23 במרץ 2010 פנה עבדאללה מלך סעודיה לאגודת חכמי הדת הבכירים והורה לה לפסוק בנושא הטרור ומימונו. בעקבות פנייתו התכנסה האגודה לישיבה חשאית, בת שלושה ימים (10-12.4.2010), כדי לדון בנושא. בתום הישיבה נוסחה פתווא (פסק הלכה) האוסרת לממן טרור או לסייע לו בדרך כלשהי. הנוסח המלא של הפתווא התפרסם כעבור כחודש, כאשר המלך עבדאללה שיגר מכתב למופתי הראשי של סעודיה, עבד אל-עזיז בן עבדאללה אאל אל-שיח', בו הודה לו על חיבורה. במכתבו ציין עבדאללה כי מימון טרור כמוהו כעיסוק בטרור, והביע הערכה על תרומת חכמי הדת למאבק ב"קבוצה הסוטה", ההגדרה הנהוגה בסעודיה לאל-קאעדה ולחוגים הרעיוניים והדתיים המקורבים לו. מנוסח הפתווא עולה כי מחבריה, שהסתמכו על אסמכתות מן הקוראן והחדית', פסקו כי חל איסור לממן טרור בכל מקום  בעולם – לא רק בסעודיה ובארצות אסלאמיות -וכי דין אחד למי שעוסק בטרור ולמי שמסייע לו. באופן תקדימי, כוללת הפתווא הגדרה משפטית של טרור ולפיה: טרור הואפשע שמטרתו פגיעה בחיי אדם וברכוש, באמצעות חבלה במבנים או מתקנים, חטיפת מטוסים וכיוצא באלה. האגודה לא ציינה מה דינו של מי שיעבור על האיסורים הללו.

 

מדיווח ביומון אל-ריאד עולה כי מעבר להיותה של הפתווא בסיס חוקתי למאבקה בטרור פנים סעודי, בכוונתה לקדם תקנות למאבק במימון טרור ברמה הבינלאומית ולהציג יוזמה זו בפורומים בינלאומיים.[1] הפתווא עוררה וממשיכה לעורר הדים ותגובות רבות בעיתונות הסעודית. דאוד אל-שריאן, סגן מנכ"ל ערוץ אל-ערביה, שיבח במאמר ביומון אל-חיאת את האגודה על כך שנקטה עמדה ברורה בעניין הטרור והגדרתו, וזאת לאחר שחכמי דת רבים נמנעו לעסוק בעניין בגלל בלבול בינו לבין מושגי הג'יהאד וההתנגדות.[2]  האינטלקטואל הליברלי שאכר אל-נאבולסי כתב ביומון הסעודי אל-וטן כי זוהי "פתווא היסטורית שציפינו לה זמן רב". לדבריו, מן הראוי   היה שאנשי הדת יגנו את הטרוריסטים המוסלמים על רצח אחיהם המוסלמים החפים מפשע.[3]  עם זאת, כמה בעלי טורים, תהו מדוע צריך היה לעבור זמן כה רב עד שפתווא כזאת תפורסם.

 

המופתי אאל אל-שיח' דחה את הביקורת על העיכוב בפרסום הפתווא, וטען כי מדובר בסוגיה כבדת משקל שהצריכה דיון מעמיק והביע תקווה שהפסיקה תאומץ ביתר מדינות ערב והאסלאם.[4] ראש איחוד אנשי הדת המוסלמים, השיח' יוסף אל-קרדאוי, שיבח את אגודת חכמי הדת הבכירים בסעודיה על שבחנה את הנושא על כל צדדיו ופרסמה את הפתווא במטרה להגן על האסלאם מפני ניצולו למטרות טרור. לדבריו, הפתווא מדגישה את הצורך בשמירה על יציבות המדינה ובביטחונה ואנשי הדת המוסלמים בעולם שותפים לפתווא זו.[5]

 

להלן נוסח מכתבו של המלך עבדאללה למופתי אאל אל-שיח', ונוסח ההחלטה של אגודת חכמי הדת הבכירים בעניין מימון הטרור:

 

המלך עבדאללה: מימון טרור הוא פשע מתועב

מכתב המלך עבדאללה: "הובא לידיעתנו המכתב של כבוד מעלתכם מתאריך 13.4.2010 שנלוותה אליו החלטת אגודת חכמי הדת הבכירים (מס. 239) מתאריך 12.4.2010 המכילה את איסור מימון הטרור, בגין השחיתות, ערעור הביטחון והפשע נגד נפשות וכספים ורכוש ציבורי ופרטי להם הוא גורם. אנו מודים לכבודכם, ולחברי האגודה הנכבדים, על הבהרת הפסיקה ההלכתית הנתמכת באסמכתות והסברים בנוגע לפשע המתועב הזה, שדר בכפיפה אחת עם הטרור ואף מזינו, בנסותו לזרוע שחיתות עלי אדמות, לערער את הביטחון, לאיים על משאבינו, ולפגוע בדרך המתינות שלנו. השבח לאל שנתן אותו בידינו, וחשף את התעייה שבו; [השבח לאל על ש]השרה בינינו אחידות דעים, הנחה אותנו בדרך הישר ובדרך ברורה שאין בה אי-בהירות, שכל הסר ממנה יאבד.

 

אמר יתעלה: "אלה אותות אשר נגלו מעם ריבונכם כדי להאיר עיניים, ולהביא הדרכה ורחמים לאנשים אשר יאמינו" (קוראן 7, 203). אנו שואפים כולנו אל האמת בהדרכתו, ומי יתן ונתעלה בדברינו כשם שנתעלה במעשינו. יברך אללה אתכם ואת הידע שלכם, ויסייע בידכם לעמוד בפני רעיונות הקבוצה הסוטה, ולהבהיר את מסר האמת בנוגע לה ובנוגע למי שתומך בה. אנו מבקשים מאללה שישמור על דתנו ועל ביטחוננו, שיראה לנו את האמת לאמיתה ויזכה אותנו לדבוק בה, [כשם שיראה לנו] את השקר כהווייתו, ויזכה אותנו לסור ממנו, שכן הוא האפוטרופוס של העניין והמסוגל לכך.

כבוד המופתי של הממלכה מסר למשרת שני המקומות הקדושים, המלך עבדאללה בן עבד אל-עזיז אאל סעוד, מכתב המכיל את החלטת אגודת [חכמי הדת הבכירים] מס. 239 מתאריך 12.4.2010 בעניין זה.

 

ולהלן נוסח המכתב של כבודו:

"מעבד אל-עזיז בן עבדאללה בן מחמד אאל אל-שיח' אל הוד מעלתו משרת שני המקומות הקדושים המלך הנכבד עבדאללה בן עבד אל-עזיז אאל סעוד, ראש הממשלה, יעניק לו אללה הצלחה. שלום עליכם  ורחמי אללה וברכתו. הריני להודיע להוד מעלתכם שאגודת חכמי הדת הבכירים, בישיבה שלא מן המניין... שנערכה בריאד החל בתאריך 10.4.2010, בחנה את נושא מימון הטרור בהתאם לנקודות שבאו בהוראתכם (מס. 3027 ב') מתאריך 23.3.2010, והנפיקה את החלטתה מס. 239 מתאריך 12.4.2010 בנושא זה המתייחס לאותן נקודות. הריני למסור את [ההחלטה] לעיונכם ולידיעתכם ומתפלל לאללה שיכווין את צעדיכם ויובילכם לכל מה שאהוב ורצוי בעיניו, ויסייע לכם לעשות את הטוב, הוא הטוב שבמשגיחים. ולהלן נוסח ההחלטה:

 

החלטה מס. 239 מתאריך 12.4.2010....בישיבה שלא מן המניין שנערכה בריאד החל בתאריך 10.4.2010 מפנה אגודת חכמי הדת הבכירים לפסיקותיה והודעותיה הקודמות בנוגע למעשיהם של המושחתים עלי אדמות המביאים לערעור הביטחון ולביזוי הקודשים בארצות האסלאמיות ובארצות אחרות, כגון פסיקתה מיום 25.8.1988, והודעתה מיום 16.11.1995, והודעתה מיום 30.6.1996, והודעתה מיום 13.8.2003.

 

האגודה עיינה בדין מימון הטרור, בהתחשב בכך שזהו פשע שמטרתו השחתה על-ידי ערעור הביטחון, פגיעה בנפשות, בכספים וברכוש הפרטי והציבורי. [זאת על-ידי פעולות] כגון פיצוץ בתים, בתי ספר, בתי חולים, מפעלים וגשרים; פיצוץ מטוסים או חטיפתם; [חבלה] בתשתיות המדינה כגון צינורות נפט וגז, ופעולות אחרות של השחתה וחבלה האסורות על-פי הדת, ובהתחשב בכך שמימון הטרור מסייע לו וגורם להתמדתו ולהפצתו.

 

כמו כן עיינה האגודה באסמכתות [הנוגעות ל]איסור מימון הטרור בקוראן, בסונה וביסודות השריעה. כפי שנאמר בקוראן "עזרו זה לזה במעשים טובים וביראת שמים, ואל תעזרו זה לזה לפשוע ולהתנכל" (5, 2), וכנאמר "יש אשר יקסימך אדם בדיבורו בעולם הזה, בהעידו את אלוהים כי פיו ולבו שווים, ואולם הוא המר שביריביכם. בפנותו עורף יחוש לחמוס את הארץ ולהשחית כל יבול ופרי בטן. אלוהים אינו אוהב חמס" (קוראן 2, 204-205), וכנאמר "אל תחמסו את הארץ לאחר שנִתקנו דרכיה" (קוראן 7, 56). וב[קובץ החדית' המהימן] צחיח מוסלם נמסר מפי הנביא כי "קללת אללה על מי שנותן מקלט למי שמחדש [חידוש אסור]". כפי שהסביר אל-חאפז בן חג'ר ב[ספרו] אל-פתח[6], הכוונה לכך שהן המחדש והן מי שנותן לו מחסה חוטאים באותה מידה. אחד היסודות הקבועים בשריעה האסלאמית הוא שהאמצעים נשפטים על-פי המטרות, ועל-פי מה שנקבע בשריעה לגבי הדבר בשמירה על הזכויות והחוזים בארצות האסלאמיות ובזולתן.

 

לאור האמור קובעת האגודה כי: מימון הטרור או תכנונו אסורים ומהווים עבירה המחייבת עונש על-פי הדת, בין אם מדובר במתן כספים, איסופם או נטילת חלק בכך, בכל דרך שהיא. אחת היא אם מדובר בנכסים כספיים או לא-כספיים, ואם מקורות הכספים לגיטימיים או בלתי-לגיטימיים. המבצע את הפשע הזה בידיעה, הרי שהוא ביצע דבר אסור, ועבר עבירה הראויה לעונש דתי בכפוף לעיון משפטי. האגודה מדגישה כי איסור מימון הטרור לא נוגע בתמיכה במסלולי [עשיית] הטוב שתכליתם [תמיכה] בעניים, בחייהם, בטיפול בהם ובחינוכם, משום שזהו מה שציווה אללה [לעשות] בכספי האמידים לטובת העניים. בפסיקתה זו מדריכה אגודת חכמי הדת הבכירים את כלל המוסלמים לדבוק בדת ובדרכו של נביאנו הנכבד, ולחדול מכל מעשה שיש בו נזק לבני האדם ואיבה כלפיהם. אנו מתפללים לאללה ש[ישפיע] בארץ המבורכת הזו, סעודיה, ובכל ארצות המוסלמים, טובה, צדק, השגחה ואחדות, ושיתקן את מצב האנושות כולה באופן שיגשים את הצדק ויפיץ את המידה הטובה. אללה הוא המצליח והמוביל אל דרך הישר.

 ברכת אללה על נביאנו מחמד, על משפחתו ועל כל רעיו."[7][1] אל-ריאד (סעודיה), 14.4.2010. עוד יצוין כי מקורות בכירים הכחישו בשיחה עם היומון את הדיווחים לפיהם אגודת חכמי הדת הבכירים דנה גם באיסור על תכפיר, היינו הכרזה על אישים ככופרים.

[2] אל-חיאת (לונדון), 14.4.2010.

[3] אל-וטן (סעודיה), 1.5.2010.

[4] אל-חיאת (סעודיה), 8.5.2010.

[5] עכאט' (סעודיה), 9.5.2010

[6] פרשן חדית' הנחשב לבן-סמכא (מ. 1448). אחד מספריו הוא אל-פתח אל-בארי בשרח צחיח אל-בח'ארי, פירוש על קובץ החדית' הקאנוני של בח'ארי.

[7] אל-ריאד (סעודיה), 8.5.2010