המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר עפרה בנג'ו, ד"ר ערן לרמן
תאריך
28/9/2005
מקום
בקהילת הראל