המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

איש דת שיעי אוסטרלי יוצא נגד ההקצנה בקרב המוסלמים באוסטרליה, קורא לשירותי הביטחון של אוסטרליה להדק את הפיקוח על אנשי דת קיצוניים

קוד הטמעה :