המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

שר איראני לשעבר: הסנקציות שמוטלות על איראן חושפות את הבעיות בכלכלה שלנו

קוד הטמעה :