המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
חג אביב שמח, ממכון ממרי
9/4/2017לכל נמענינו ולכל בית ישראל שלוחה ברכת חג אביב וחירות שמח
                                                                                צוות מכון ממרי